Ansträngd bostadssituation i Skurup

Ett av många byggprojekt på gång i Skurup. Foto: Anton Ivarsson Ekman

Ett av många byggprojekt på gång i Skurup.
Foto: Anton Ivarsson Ekman

SKURUP. I Skurup blir väntetiderna för en hyresrätt allt längre. Trots att det idag byggs mer i kommunen än någonsin tidigare.

Skurup växer så det knakar. Det märks inte minst på möjligheten för den som vill flytta till kommunen. 2016 var kötiden minst sex månader. Detta enligt en undersökning gjord av Hem och hyra, Hyresgästföreningens medlemsmagasin. I dagsläget är den längre. För den som vill ha ett förstahandskontrakt ligger väntetiden på minst två år. Enligt Pierre Esbjörnsson, verkställande direktör för det kommunala bostadsbolaget Skurupshem, ser trenden ut att hålla i sig även framöver.

– Vi har ett behov av bostäder så jag tror inte trycket på lägenheter kommer avta. Men vi har ganska mycket som byggs och är på väg att byggas i Skurup. Bostadsbyggandet tror jag inte kommer avta under överskådlig tid. Och behovet av bostäder tror jag kommer fortsätta öka, säger Pierre Esbjörnsson.

Bostadsmarknaden i hela landet är fortsatt belastad med långa bostadsköer som följd. Pierre Esbjörnsson anser ändå att bostadssituationen i Skurup är god.

– Vi har inga lediga lägenheter och de lägenheter som vi får lediga på grund av omflyttningar eller andra omständigheter, hyrs ut ganska fort igen, säger Pierre Esbjörnsson.

Pierre Esbjörnsson spekulerar istället i att den längre kötiden beror på ett förändrat beteendemönster hos Skurupshems bostadssökande. De sökande är mer specifika med i vilket område de vill bo. Därmed blir kötiderna längre.

I nuläget köar 1400 personer hos Skurupshem för att få ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet. Även privata uthyrare av hyreslägenheter märker av det stora söktrycket. Sven Rosengren är en av dem.

– Det ringer flera om dagen. Och då har jag ändå inte särskilt många lägenheter, säger Sven Rosengren.

Samtidigt som fler får vänta längre på ett förstahandskontrakt byggs det mer än någonsin i Skurups kommun. Det är byggprojekt på gång från Skurupshem, så väl som privata aktörer.

– Vi försöker ha ett projekt igång hela tiden. Sedan är det i dagsläget inte speciellt gynnsamt att bygga hyreslägenheter i den högkonjunktur som är just nu. För det är extremt dyrt att bygga lägenheter. Det är lika dyrt att bygga i Skurup som att bygga i Malmö. Men vi har betydligt mindre utrymme att plocka ut den hyran som man kan göra i Malmö, säger Pierre Esbjörnsson.

Oron för ökande kostnader för nybyggnation finns hos flera hyresvärdar. Eftersom bostadsbristen är påtaglig i de flesta svenska kommuner, är utrymmet för Skurupshem att bygga mer än man redan gör liten.

– Allting handlar om var vi ska lägga oss. Vi kan bygga extremt mycket nyproduktion, men då sticker också hyrorna extremt mycket. Och då helt plötsligt får vi en situation där det bara är vissa människor som kan bo i de här lägenheterna vi nyproducerar. Och vi försöker hitta en balansgång genom att ta ett gott bostadsbestånd som alla människor kan ha råd att bo i, säger Pierre Esbjörnsson.

Text: Anton Ivarsson Ekman
Foto: Anton Ivarsson Ekman, mediearkiv