Trafik

Medborgarförslag låg på fel bord

2017-09-28

Kommunen avslår ett medborgarförslag om sänkt hastighet och vägbulor på väg 737 mellan Mossby och Mossbystrand. Kommunens arbetsutskott har inte möjlighet att ta [...]