Jobb-boom väntas inom vård, omsorg och skola

Johan Yvlin på bemanningsenheten kommer behöva utöka sin personalstyrka de kommande åren enligt prognosen från SKL.

Johan Yvlin på bemanningsenheten kommer behöva utöka sin personalstyrka de kommande åren enligt prognosen från SKL.

SKURUP. Stora utmaningar för att kunna tillgodose det ökade personalbehovet inom välfärdssektorn väntar, rapporterar Sveriges kommuner och landsting (SKL). Prognosen för de närmsta tio åren visar på mycket stora rekryteringsbehov, främst inom utbildning och omsorg. I Skurups kommun är arbetet redan igång.

Behovet av personal kommer att vara större än det finns utbildade personer. Det medför att offentlig sektor behöver se över sina arbetssätt för att kunna använda sig av personal med lägre utbildning än tex lärare och undersköterskor.
Enligt Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL, hoppas man kunna minska behovet av nyrekrytering genom större andel heltidstjänster, höjd pensionsålder och mer användning av tekniska hjälpmedel.

I konkurrensen om arbetskraften står sig Skurup väl menar Stina Hansson, biträdande förvaltningschef på skol- och utbildningsförvaltningen i Skurups kommun.

– Den lilla kommunen har stora fördelar med närheten både till ledning och verksamhet. Man får specialuppgifter och bredd i samma paket, säger Stina Hansson.

Enligt Hansson är rekryteringen i Skurup god. De tjänster som utannonseras får behöriga sökare och man arbetar kontinuerligt med att rekrytera och introducera ny personal.

– Vi arbetar aktivt med rekrytering och bra introduktion, men också genom att arbeta med en god arbetsmiljö på alla plan, inklusive lönefrågan.

Johan Yvlin, chef på bemanningsheten i Skurup, berättar att redan idag ges personer med annan bakgrund möjlighet att arbeta i kommunens olika verksamheter. Exempel på när detta sker är innan man bestämt sig för vilken inriktning inom lärarutbildningen man ska välja, eller så börjar man som vårdbiträde, för att senare eventuellt utbilda sig till undersköterska.

Text: Eva Sonesson
Foto: Privat


Fakta enligt SKL:

  • Offentlig sektor kommer behöva nyrekrytera 500 000 personer de kommande tio åren för att täcka det ökade behovet och kommande pensionsavgångar. Rekryteringen förväntas bli svår då antalet personer i arbetsför ålder i Sverige inte ökar lika mycket som andelen barn och äldre.
  • SKL har tagit fram tre principer som förväntas minska rekryteringsbehovet med ca 1/3:
  1. Fler arbetar mer – större andel heltidstjänster.
  2. Förläng arbetslivet – höjd pensionsålder.
  3. Utnyttja tekniken – ökad digitalisering.

Mer information finns på SKLs hemsida:
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/forandradearbetssattminskarrekryteringsbehoven.14742.html