Kvinnolobbyn prisbelönar skurupsbo

martinaskrakinsidan

SKURUP. Hennes envisa kamp för jämställdhet har gett utdelning. Skurupsposten har pratat med Martina Skrak som tillsammans med Malmö stad mottagit Kvinnolobbyns jämställdhetspris.

– Det känns jätteroligt! Det är ett kvitto på att det går att förändra saker, och ett erkännande av det arbete vi har gjort.

Martina Skrak var tidigare kommunalråd för Vänsterpartiet i Malmö, med särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor.

Att Kvinnolobbyns jämställdhetspris gick till just Malmö stad med Martina Skrak i spetsen, tror hon handlar om flera saker. Bland annat har de höjt lönerna med 1000 kronor för vårdbiträden och socialsekreterare – ett par av de mest kvinnodominerande yrkena.

Men vägen till rättvisa löner fortsätter på många sätt att vara en utmaning. De verkligt stora skillnaderna ligger mellan yrkena, inte inom dem, menar Martina Skrak. Hon förklarar att lika långa utbildningar och lika stort ansvar ger väldigt olika i lön, och att kvinnor på så sätt blir strukturellt lönediskriminerade.
– Kvinnor och män jobbar ofta på olika platser och det värderas väldigt olika, och det är ett problem. Det påverkar mitt lönekuvert, min pension och min risk för arbetslöshet.

En annan framgång i Malmö har varit arbetet för jämställd biståndsbedömning i äldreomsorgen. Som det sett ut innan har män som bott tillsammans med en kvinna fått mindre insatser, säger Martina Skrak.
– Det förutsattes på något sätt att kvinnan skulle vårda mannen.

Genuspedagogik i skolor och förskolor och höjt stöd till kvinnojourer är några andra saker som Martina Skrak tror kan ha bidragit till valet av pristagare.
– Man har inte låtit jämställdhet bli enbart ett projekt vid sidan av.

Vänsterpartiet är inte längre med och styr i Malmö, så Martina Skrak är inte längre ansvarig för stadens jämställdhetsarbete. Men för att driva frågorna framåt kommer hon att fortsätta engagera sig i organisationer som arbetar för jämställdhet.
– Jämställdhetsarbete är aldrig att vara bara en, utan kraften har vi i att vi är många som gör det tillsammans.

 

Text: Jenny Strindlöv
Foto: Vänsterpartiet Malmö