Ny ringväg ska rädda Skurups gator

skyltskurupI korsningen mellan Kyrkogatan och väg 755 viner bilarna förbi på rad. Nu planerar kommunen en ringväg som skall leda om den tunga trafiken på väg till och från E65:an.

Adam Johansson hoppas att bygget av ringvägen blir av. Hans trädgård ligger mitt i korsningen mellan Kyrkogatan och väg 755. När Skurupspostens reporter var på plats passerade upp mot tjugo personbilar och en lastbil på bara några minuter.

– Bullermässigt så märker vi av det rätt så mycket. Det är svårt att säga hur många lastbilar som kör förbi här varje dag men runt 15-20 stycken, kanske mer, säger Adam Johansson.

En vanlig dag i Skurup är det nästan lika mycket trafik inne i tätorten som ute på E65:an. Detta enligt en rapport från serviceförvaltningen. Framförallt de passerande lastbilarna sliter på vägarna. Det är också många bilar som bara kör inom orten.

– Skurupsborna är ganska bilburna och inte sådär jätteglada på att cykla. Men antalet cyklande har ändå ökat på senare år så det är ju en bra trend, säger Björn Hortevall (M) som sitter i samhälsbyggnadsberedningen.

Målet med den nya vägen är att förlänga den befintliga förbifarten från E65:an väster om Skurups centrum. Detta ska ge trafiken som kommer från syd och öst en naturlig väg till motorvägen som passerar runt tätorten istället för genom.

Planerna på ringvägen har diskuterats i kommunen sedan 2012. På grund av oenighet bland politikerna har bygget inte tagit fart. Enligt Björn Hortevall behöver ringvägen påbörjas snart, dels på grund av säkerheten men också på grund av vägslitaget. Han spår att man kommer börja bygga inom ett eller två år.

– Det är på grund av att vi har så tung trafik genom Skurups tätort vilket är förkastligt. Vägen som går förbi Nils Holgerssongymnasiet är så smal att tung trafik inte ens kan möta en personbil, säger Björn Hortevall.

lastbilhus

Familjen Johansson håller sin häck kortklippt för att inte bidra till dålig sikt i den tungt trafikerade korsningen.

I korsningen mellan väg 755 och Kyrkogatan är det dålig sikt och mycket trafik även på kvällarna.

– Det är mycket epatraktorer och så som ligger och drar på rätt bra. Vi har staket runt hela tomten men om ungarna tar sig ut så är det ju farligt, så är det ju, säger Adam Johansson.

Bygget av den nya ringvägen kommer kosta kring 70 miljoner kronor enligt kommunens kalkyler. En summa som man själv kommer behöva stå för då Vägverket inte vill skjuta in några pengar i projektet.

Hur planeringen utvecklas hänger på huruvida kommunen kan finansiera bygget. En svårighet enligt Björn Hortevall då man samtidigt behöver finansiera stora skol- och bostadsbyggen. Kanske leder det till att vägbygget sker i två etapper.

nyvägplan

Skissen är från Skurups Kommun och bilden är hämtad från ystadsallehanda.se

Text & bild: Niklas Gyberg Ivarsson