Nytt centrum kan bli ännu större

SKURUP. I dag kl 17 kallar Skurups kommun till ett samrådsmöte. På agendan står diskussion kring planer att expandera Skurups Handelscentrum ytterligare.

I nordvästra Skurup ligger Handelscentret vars bebyggelse påbörjades förra året. Redan då skrev Skurupsposten om bekymrade Skurupsbor som såg en fara i att centrum kunde komma att förflyttas från stadskärnan. Nu vill kommunen expandera vidare och öppna för fler företag att etablera sig i området, närmare bestämt vid en tom fastighet Skurup 51:2 som ligger i anslutning till Handelscentret.

– I dag får man inte ha någon handel på denna fastigheten. Genom att göra en ny detaljplan så tillåter man även handel på denna ytan, säger Jennie Luthander, planarkitekt på kommunen.

JennieLuthanderJennie Luthander är positiv till den nya detaljplanen. 

Inbjudna till samrådsmötet i Kommunhuset är berörda myndigheter och grannar till fastigheten. På mötet kommer Jennie Luthander medverka tillsammans med sin kollega  Julia Andersson Thynell för att besvara frågor kring vad förändringarna innebär. En långtgående konsekvens spår kommunen i en egen handelsutredning där den nya detaljplanen kan leda till ett förflyttat centrum när fler företag startar upp utanför stadskärnan.

– Vi värnar självklart statscentrum och kommer inom snart att starta ett centrumprojekt. Men vi tror också att man behöver stärka verksamheten ute vid Handelscentret, säger Jennie Luthander i relation till utredningen.

Helena Olofsson är butikschef på Family House som ligger på Skurups gågata. Hon känner inte till samrådet eller kommunens planer att expandera Handelscentret men ställer sig positiv till utvecklingen.

– Jag tycker nog att all etablering är bra etablering, så länge man inte bara fokuserar på det området där uppe.

Text och foto: Sandra Jakobsson