Övning: Sverige i krisläge

Joakim Forsell 2

Joakim Forsell läser till journalist på Skurups Folkhögskola. Han gillar den snabba nyhetsrapporteringen.

SKURUP. Tänk dig att Sverige drabbas av en allvarlig samhällskris. Föreställ dig att Sverige drabbas av ytterligare en katastrof. Samtidigt. Och ytterligare en. Det var scenariot som spelades upp när den ideella, politiskt obundna föreningen Folk och försvar gästade journalistklassen på Skurups Folkhögskola.

Maja Ljung är lärare och tillförordnad linjeledare på Skurups Folkhögskola och berättar att Folk och försvar kommer till skolan en gång om året. Övningen brukar vara uppskattad av eleverna.

– Jag tror att eleverna gillar övningen för att den är snabb och förutsättningslös. De kan släppa sina prestationskrav. De tänker “alla har samma förutsättningar, jag har några timmar på mig, jag gör det bästa jag kan”.

Syftet med övningen är att lära eleverna nyhetsvärdera och kritiskt granska källor. När det händer tre stora händelser samtidigt är det viktigt att kunna avgöra vilken av dem man först ska skriva och rapportera om. Sannolikt ser nyhetsvärderingen annorlunda ut beroende på om man jobbar på en lokalredaktion jämfört med ett rikstäckande medium.

Övningen går ut på att både eleverna och de två företrädarna från Folk och försvar går in i ett rollspel.

Det som ser ut att ha ett samband i en räcka av händelser behöver inte tvunget ha det. Ibland handlar det bara om tillfälligheter som råkar sammanfalla i tid. Då gäller det att så fort som möjligt skaffa sig en överblick om vad som verkligen har inträffat.

När det händer något oförutsett är det också viktigt att snabbt kunna avgöra vem som kan tänkas ha mer information.

Dagen innan övningen höll representanterna från Folk och försvar en föreläsning. Maja Ljung uppskattar att övningen är allmänbildande.

– Eleverna lär sig vad som händer i Sverige när det blir kris och om vilka myndigheter som är aktiva då. De lär sig också om vilka som håller i kommunala katastrofer och när staten går in.

Maja Ljung önskar dock att övningen pågick i två dagar, istället för som nu under en dag. Då hade det funnits mer tid för journalistik utvärdering, men också mer tid till att gå igenom alla texter, som blev lite väl många.

Maja Ljung 2

– Det krävs mod för att kunna plocka bort texter och välja ut det allra viktigaste och tro på det, säger Maja Ljung.

Joakim Forsell går på journalistlinjen i Skurup och agerade radioreporter på Eko-redaktionen under dagen. Han är positiv till övningen och tycker att den var inspirerande och lärorik. Men han har synpunkter på att hans redaktion var för liten. För att kunna vara rikstäckande hade det behövts fler personer.

Joakim Forsell önskar att de under sin journalistutbildning oftare fick genomföra övningar som denna:

– Den stress och hets som skapades under dagen tror jag ligger närmre verkligheten än det som upplevs när vi jobbar med vår webbtidning Skurupsposten. Det är svårt att få till den hetsen, vilket är synd.

Text och foto: Maja Bergqvist


Fakta: Vad är en samhällskris?

Samhällskris är händelse/r som

• avviker från det normala och är svåra att förutse
• drabbar många människor och stora delar av samhället
• hotar grundläggande värden
• innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner
• inte kan hanteras enskilt av ordinarie organisation med endast denna organisations normala resurser och
• kräver skyndsamma åtgärder från aktörer

Källa: Folk och försvar

Fakta: Din krisberedskap

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, rekommenderar allmänheten att ha beredskap inför en eventuellt kris.

• Du behöver kunna ordna mat och vatten, följa nyheterna och kommunicera med andra. Kanske har du redan en hel del av det här hemma.
• Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
• Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
• Sovsäck, filtar och varma kläder
• Tändstickor
• Stearin- och värmeljus
• Ficklampa med extra batterier, pannlampa
• Dunkar och hinkar med lock att förvara vatten i.
• Husapotek med det viktigaste för dig och din familj, viktiga mediciner
• Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
• Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
• Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel våtservetter
• Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten
• Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys
• Kontanter
• Papperslista med nummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Källa: MSB och dinsäkerhet.se