Regeringen förtydligar: Gå till vänster!

SKURUP. Ska man gå till vänster eller höger när man promenerar på delad gång- och cykelbana? Det är en fråga som har förvirrat många.

Från och med i dag måndag finns ett förtydligande i trafikförordningen som säger att på en delad gång- och cykelbana ska gångtrafikanter hålla sig så långt till vänster som möjligt. Förhoppningen är att fotgängare ska kunna få ögonkontakt med mötande fordon och på så sätt öka trafiksäkerheten.

Reporter: Julia Ericsson
Foto: Frida Ingemarsson