Så överklagas beslut i kommunen

Du kan påverka kommunens beslut. Det säger lagen om kommunalt självstyre.

Kommunens invånare kan påverka kommunens arbete genom att lämna medborgarförslag, rösta i folkomröstningar och överklaga kommunens beslut.

Beslut överklagas till förvaltningsrätten på två sätt:

1. Förvaltningsbesvär: beslut som direkt påverkar dig.

2. Laglighetsprövning: beslut du går emot kommunens åtaganden.

Text och foto: Catharina Sigala