Skurup – en raket på företagshimlen

Enligt Svenskt Näringsliv går det går bra för Skurups kommun

Enligt Svenskt Näringsliv går det bra för Skurups kommun.

SKURUP. Skurups kommun har höjt sig med 25 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner.  Skurup placerar sig nu på plats 37 i rankingen. 

Den relativt höga placeringen gör att Skurup sticker ut på ett anmärkningsvärt sätt jämfört med flertalet sydskånska grannkommuner. Sjöbo placerar sig exempelvis på plats 137 och Svedala återfinns på plats 215.  Kommunens näringslivsstrateg Henrik Lundblad var av förklarliga skäl glad efter beskedet om den höga placeringen.

      – Rankingen ger förstås inte en helt heltäckande bild men kan samtidigt fungera som en fingervisning på att vi gör vissa saker rätt. Sen är det alltid roligt med rankingar om man gillar att tävla och det gör vi i Skurup.

Svenskt Näringsliv gör sedan 2001 årligen en jämförelse av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Sammanställningen presenterades under tisdagen. Skurup är näst efter den ångermanländska kommunen Nordmaling den kommun som under den senaste femårsperioden klättrat flest placeringar. 2014 placerade sig Skurup på plats 218 i rankingen och i år placerar sig Skurup på plats 37. Henrik Lundblad såg flera tänkbara förklaringar till varför Skurup klättrar i rankingen.

      – Det enkla svaret är att vi jobbar mer med frågan än tidigare. Frågor som rör näringslivet har blivit en betydligt mer naturlig del av vårt vardagliga arbete jämfört med bara för några år sen.

Det är framförallt i enkätsvaren som Skurup presterat drastiskt förbättrade resultat. Enkätsvaren utgör två tredjedelar av underlaget till rankingen medan statistik från bland annat Statistiska Central Byrån på exempelvis skattenivåer och antalet nystartade företag utgör  den sista tredjedelen. Den enskilt största placeringsförbättringen för Skurups kommun ser vi i frågan om allmänhetens syn på företagsamhet där Skurup klättrar hela 94 placeringar.  Att stor förbättring sker i just den frågan är ingen slump menar Henrik Lundblad.

      –  Det är en stor fråga som berör exempelvis skolans attityder till näringslivet, vilket vi tycker är väldigt viktigt. Dels för företagen ur ett rent kompetensförsörjningsperspektiv men kanske framförallt för våra ungdomar. Det är bra om våra ungdomar kan få en bild av vad som förväntas av dem på arbetsmarknaden.  Det är något vi jobbar mycket aktivt med.

Text : Gabriel Nilsson