Skurups folkhögskola växer – utanför Skurup

IMG_3361

 

SKURUP. Skurups folkhögskola vill bli mer inkluderande. Nu utökar skolan sin verksamhet på olika orter.

Det är inte bara de kreativa utbildningarna inom journalistik och musik som tar plats på Skurups folkhögskola. Sedan september har skolan satsat på att ha en bredare SFI-profil, som etablerat sig i Ystad och nu kommer skolan även starta i Malmö. Ett samarbete tillsammans med Fridhems folkhögskola där 50 deltagare kommer att påbörja nya utbildningsprogram.

Rektor Arvid Gisby betonar bland annat samhällsansvaret skolan har rörande integration och inkludering. Han menar att folkhögskolans uppdrag är att stärka demokratin och inkludera människor, och SFI-undervisningen fungerar som ett led i detta.

– Inom ramen att vi ska stärka demokratin ska vi också minska utbildningsklyftorna och stärka kulturlivet. Att starta SFI-undervisning är ett sätt att göra det på, säger Arvid Gisby.

Förra året kom uppemot 160 000 nyanlända till Sverige och nu står Sverige inför utmaningen att dessa ska människor inkluderas och integreras i samhället, menar Arvid Gisby. På Skurups folkhögskola läser för tillfället sexton deltagare, som ännu väntar på besked från Migrationsverket, svenska från dag ett.

Monica Nizich som undervisar på svenska från dag 1 på Skurups folkhögskola tycker det är bra att skolan satsar på att utöka sin SFI-undervisning. Samtidigt uttrycker hon även betydelsen av att satsa på svenska från dag 1.

– Det är viktigt att inkludera eleverna i ett tidigt stadium. Börjar man med svenska från dag 1 får man tidigt en motivation som man kan bygga upp. När de väl hamnar på SFI kan de motiveras ännu mer och jobba bättre, säger Monica Nizich.

Hon är även tydlig med att språkkunskaper och samhällsinformation på ett tidigt stadium inte bara hjälper mot en meningsfull tillvaro utan skapar även tidiga etableringsmöjligheter för deltagarna och en tidig integration.

– Social interaktion främjar delaktighet, jämställdhet och ökar ”lusten för kunskapsinhämtning samt motiverar för fortsatta studier, säger Monica Nizich.

Med skolans nya satsning hoppas rektor Arvid Gisby att Skurups folkhögskola stärker sitt syfte att inkludera nya människor i samhället.

– Som folkhögskola har vi ett uppdrag att arbeta med inkludering, säger Arvid Gisby.

 

Text: Beri Zangana