Skurupsbornas viktigaste frågor inför valet

Vid varje fråga fick man kryssa i en till fem stjärnor där en betyder inte alls viktigt och fem mycket viktigt. De färgade fälten visar antalet svar för varje stjärna. SKURUP. Skola och utbildning toppar listan över vilka frågor som Skurupsborna bryr sig mest om. Jämställdhet hamnar längst ner. Med lite mindre än sju månader kvar till valet undersöker Skurupsposten vad kommunens invånare tycker är de viktigaste politiska frågorna. Utöver skolfrågan är även lag och ordning, sjukvården och jobben något som Skurupsborna tycker är viktigt. Det visar en enkät som Skurupsposten gjort, där 84 kommuninvånare svarat på tio frågor om vad de tycker om politiken i kommunen. Svaren i enkäten motsvarar ganska väl resultatet i liknande mätningar som görs nationellt. Dock hamnar jämställdhet och miljö och klimat högre upp på listorna i de undersökningarna. I slutet av enkäten fick de svarande frågor om hur de upplever politikernas synlighet och hur kommunpolitiken påverkar deras liv. Där framgår det att många tycker att politikerna är för otillgängliga, bland annat genom den här kommentaren: ”De syns ju inte ute. Döljer sig på sina kontor. Borde komma ut på tex våra äldreboende och skolor och visa upp sig”. En annan svarande skriver så här: … Fortsätt läsa Skurupsbornas viktigaste frågor inför valet