Sofia Helins moraliserande motsätter sexarbetarens verklighet

Bild: Pixabay

Bild: Pixabay

Skådespelerskan Sofia Helin är på besök i en Nederländsk talkshow. Där framför hon sin kritik mot landets legala sexhandel:“Jag tycker att man ska kriminalisera köparen, som i Sverige, för det är ett tecken på vilket samhälle vi vill ha.”

En fråga Sofia Helin skulle kunna ställa är: Vad vill sexarbetarna ha?

Sexarbetare uppger nämligen att sexköpslagen har förstärkt det sociala stigmat gällande deras arbete. Det framkommer i Socialstyrelsens rapport “Prosititution i Sverige”(2010).

I rapporten påstår sexarbetarna att det går att skilja på frivillig och tvingad prostitution.

De känner sig omyndigförklarade då deras handlingar tolereras men deras vilja och val inte respekteras. De känner sig jagade av polisen trots att de inte gör något förbjudet. 

Men, Sofia Helin är inte emot dem som vill sälja sex, hon är emot dem som vill köpa.

Paradoxalt nog. För, att vara emot sexköparen visar sig även innebära att vara emot sexarbetaren.

Det har blivit svårare för sexarbetare att förhandla om kondom och välja bort hotfulla köpare sedan sexköpslagen trädde i kraft. Det framkommer i RFSU’s rapport från 2015.

I rädsla för att bli vräkta från sina hem tvingas de sälja sex på mindre säkra platser. Fördomar och diskriminering är upprepande teman i sexarbetarnas kontakt med myndigheter. De är rädda för att förlora sina barn, då de anses vara olämpliga mödrar.

Ett faktum kvarstår: Människohandel sker i högre grad i länder där sexhandel är legaliserat, något som Sofia Helin påpekar.

Detta kan räknas som ett argument att förbjuda prostitution, enligt en sammanfattning av Harvard Law School. Samtidigt, betonar sammanfattningen, förbiser den argumentationen de fördelar en legalisering kan innebära för frivilliga sexarbetare.

En fråga kvarstår: Är det de frivilliga sexarbetarna som ska straffas för den okontrollerade människosmugglingen?

Sexarbetaren Felicia Anna som jobbar i Red Light District, Amsterdam driver bloggen Behind the Red Light District där hon skriver om sexarbete.

Hon är övertygad om att det enda sättet att skydda sexarbetare och offer för människosmuggling är att legalisera sexhandel.

I ett inlägg vädjar hon: “Prostituerade är villiga att prata, om människor bara skulle lyssna, och inte konstant behandla de som offer eller kriminella.”

Sofia Helin lyssnar inte. Sofia Helin vill göra Felicia Annas arbetsplats till ett museum.

Vart ska hon ta vägen i samhället Sofia Helin vill ha?

Text: Ronja de Boer

Bild: Pixabay