Hbtq-frågor inte i fokus på Skurups folkhögskola

Del två i en artikelserie om Skurups kommun ur ett hbtq-perspektiv.