“Jag fick själv lära mig att Gud älskar mig för den jag är”

Del tre i en artikelserie om Skurups kommun ur ett hbtq-perspektiv.