16 procent av husägare i Skurup riskerar ökad skatt

SKURUP. Nya taxeringsvärden för småhus börjar gälla från den första januari 2021. För 686 hushåll i Skurup kan detta innebära ökad fastighetsskatt. 

Vart tredje år gör Skatteverket en ny värdering av småhus. Värderingen kallas taxeringsvärde, och avgör hur mycket fastighetsägare måste betala i skatt. I Skurup är den genomsnittliga ökningen av taxeringsvärdet för nästa period 16 procent. Det är en lägre ökning än snittet i landet som ligger på 17 procent och övriga Skåne på 21 procent.

För husägare i Skurup med fastigheter som värderas till över 1,1 miljoner kronor kommer förändringen inte innebära någon skillnad, de betalar redan maxskatt. Däremot kan den nya värderingen innebära en ökad fastighetsskatt för de 686 husägare vars hus är lägre värderade. 


FAKTA: Taxeringsvärde

– Taxeringsvärdet bestäms av tomtvärdet, byggnadsvärdet och värdeområdet och ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet två år före taxeringsåret.
– I Skurup finns 4394 småhus, 686 av dom är värderade under 1,1 miljoner kronor.
– Fastigheter värderade till över 1,1 miljoner kronor betalar en maxskatt, under 2020 var maxskatten 8349 kr.

Text: Kajsa Sörman