Om

Skurupsposten.se produceras av deltagarna på journalistlinjen vid Skurups folkhögskola.

Ansvarig utgivare är Ulf Svenning, linjeledare på Journalistlinjen.
Kontakt: 0411-55 89 05, ulf.svenning@skurupsfolkhogskola.se