Allt fler ansöker om skuldsanering i Skurup

SKURUP. Dubbelt så många personer i Skurups kommun har ansökt om skuldsanering under första halvåret av 2020 jämfört med motsvarade period 2018. Ökningen är inte unik för Skurup, utan följer en nationell trend.  Under de senaste åren har antalet personer som ansökt om skuldsanering ökat i hela Sverige, så även i Skurup. Under det första halvåret 2020 kom 38 ansökningar in, vilket kan jämföras med 2018 då 19 personer ansökte om skuldsanering. Enligt Kronofogdemyndigheten närmar sig halvårsstatistiken i Skurup 2020 den totala siffran för 2019. På nationell nivå syns även en ökning med 41% jämfört med första halvåret i fjol. Den största ökningen återfinns i åldersgruppen 18 till 34, där det mer än dubblerats. Enligt Max Wallenberg som är pressekreterare vid Kronofogden beror detta inte på corona utan lagförändringar, förenklade processer och möjligheten att ansöka via nätet: – För några år sen ändrades skuldsaneringslagen, det blev enklare att ansöka och själva saneringen blev även smidigare. Senaste halvåret har vi också infört en ny webbansökan vilket har lett till en kraftig ökning av ansökningar bland unga, säger Max Wallenberg.
Max Wallenberg, pressekreterare vid Kronofogden.
Trots ökningen i Skurup rör det sig om ett lågt antal och huruvida det beror på andra faktorer än i övriga landet är svårt att uttala sig om: – Talen i Skurup kan vara ett sammanträffande men det hänger ihop med den totala trenden, säger Max Wallenberg. Innan pandemin så var antalet skuldsatta i Sverige färre än på 30 år men de ekonomiska konsekvenser som viruset fört med sig, syns ännu inte hos kronofogden, enligt Max Wallenberg: – Vi kan inte se nån coronaeffekt eller att folk fått sämre ekonomi. Men förr eller senare kommer en sån här kris märkas hos oss på Kronofogden men det har ännu inte nått oss med full kraft, säger Max Wallenberg. Text: Malte Just Foto: Kronofogdens pressbilder