Han Solo-statyn är gjord utifrån avgjutningar som haft originalet som mall.