Skurups ungdomar brukar mer sprit och droger

SKURUP. Skurups ungdomar använder genomsnittligt mer narkotika, alkohol och tobak än resten av svenska ungdomar. Detta visar resultatet från Öckeröprojektet, som är inne på sitt första av fyra år och bedrivs av forskare på Malmö högskola.

Öckeröprojektet är en undersökning där högstadieelever i åtta skånska kommuner får svara på enkätfrågor gällande sina alkohol- och drogvanor inför varje termin.
I och med denna undersökning så är det första gången Öckerömetoden utvärderas av forskare.
Metodens idé vilar på att ungdomsfylleriet är ett vuxenproblem och inte ett ungdomsproblem, vilket innebär att vuxna i samhället tar ansvar på sig för att nå ut till ungdomarna.

– Det vi har gjort efter denna undersökning är att informera föräldrarna. Annars får man prova lite allt möjligt. Vi jobbar förebyggande på skolan med lektioner där vi informerar om olika skador. Vi har även haft narkotikahundar här. Och varje år informerar vi föräldrarna om vem som röker på skolan, säger Mikael Persson, biträdande rektor på Mackleanskolan.

Efter undersökningen i Skurup, så ser man att brukarvanorna är något högre hos ungdomar i Skurup än resten av kommunerna där undersökningen genomförts. I punkter som snusning, prövat narkotika, rökning  och berusningsdrickande så är resultatet sämre i Skurup, medan det är i genomsnitt i punkter som föräldrar som bjuder på alkohol och ungdomar som provat alkohol. Som enskild kommun sammanfattad så är man längre ner på listan.

Utöver informationen som tillgängliggörs på skolorna, så har även fältgruppen olika föredrag under hösten som riktar sig åt tonårsföräldrar.

Samtidigt som Öckerömetoden har gett goda resultat i de tiotalet kommuner man använt den i så har drickandet bland ungdomar minskat totalt sett de senaste 15 åren.
– Målet med denna undersökning är att se om metoden funkar. Åtta liknande kommuner är med i undersökningen där fyra använder metoden och fyra som inte gör det, säger forskaren Björn Johnson på Malmö högskola.

Denna typen av av undersökning är tillförlitlig när det gäller att mäta trender.
– Så länge eleverna vet att de är anonyma så svarar de flesta ärligt. Den del som inte gör det brukar vara ungefär lika många från år till år och detta kommer visas under en längre tid. Forskningen pågår i fyra år, säger Björn Johnson.

Öckerömetodens fördel är att den är flexibel och att den funkar i mindre kommuner.
Det går snabbt att lägga märke till trender och därmed nå ut snabbare med information till föräldrarna på en mindre ort.

– Vi vet inte om det funkar i stora kommuner. Alingsås kommun är den största som använder sig av metoden och där bor det 35,000 personer, säger Björn Johnson.

FAKTA
Öckeröprojektet
– Bedrivs på högstadieskolor i Skurup, Bjuv, Hörby, Klippan, Osby, Simrishamn,Tomelilla och Östra Göinge
– Fältgruppen har gratis föredrag den 17 november som handlar om tonårsprocessen, fysiska förändringar i hjärnan och social mognad.

TEXT: Enes Mehmedagic
BILD: Wikipedia