Från panikångest till peer support – på torsdag föreläser Kristoffer Persson i Skurup

SKURUP Kristoffer Persson, 39, trodde länge att hans psykiska ohälsa skulle ta hans liv, men så kom till slut en vändning. Nu arbetar han med att hjälpa och stötta andra. 
På torsdag föreläser han på Skurups bibliotek som en del av Skåneveckan för psykisk hälsa.

Kristoffer Persson arbetar sedan tre år tillbaka som peer supporter, en stödperson i vården med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Han är ambassadör för organisationen Hjärnkoll och föreläser via dem om sin historia. Dessutom driver han en podd om psykisk ohälsa. 

När Kristoffer Persson inte trodde på sig själv gjorde andra det åt honom. Nu stöttar han andra i deras återhämtning. Foto: Hanna Lithner

Till biblioteket i Skurup kommer han med en föreläsning om hur musik och konst har hjälpt honom i sin återhämtning. Han understryker hur viktigt det är att våga prata om psykisk ohälsa, eftersom många i samhället fortfarande är rädda för det.

– Man behöver inte skämmas, det är inte så jävla farligt! Det drabbar ju var fjärde människa någon gång, säger Kristoffer 

Att Kristoffer Persson idag både arbetar och föreläser är något som tills bara för ett par år sedan kändes som en omöjlighet. Han drabbades av panikångest i väldigt unga år och svår ångest har präglat stora delar av hans liv. 

När han befann sig på botten fick musiken en viktig roll i hans väg tillbaka. Efter att ha sökt hjälp och för första gången blivit tagen på allvar av sjukvården fick Kristoffer en kontaktperson via kommunen. Kontaktpersonen plockade upp hans stora musikintresse och använde det för att dra honom ur sin isolering – genom att gå på konserter. 

Därefter rullade det på. Sedan två år tillbaka arbetar han som peer supporter på en psykiatrisk avdelning i Lund och hjälper andra som befinner sig i liknande situationer. Han valde också att bli ambassadör för Hjärnkoll och fick snabbt sina första föreläsningsförfrågningar. Under årets Skånevecka för psykisk hälsa håller Kristoffer sex föreläsningar runtom i Skåne. 

Nu ser han för första gången ljust på framtiden och berättar att han lärt sig hantera eventuella svackor längs vägen. 

– Förut trodde jag aldrig att det kunde bli bättre, nu vet jag att det kommer bli bättre, säger Kristoffer Persson.

Text och foto: Hanna Lithner 

Faktaruta: peer support

  • Region Skåne beskriver peer supporters som ”kamratstödjare i vården”. 
  • Anställs inom hälso- och sjukvården eller socialpsykiatrin, eftersom de har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och återhämtning.
  • Arbetet utgår ifrån samtal. Syftet är att stötta och vägleda. 
  • Ska vara ett komplement till annan vård och behandling 
  • Region Skåne, Region Västa Götaland och Region Stockholm har kommit längst i arbetet med att utbilda och implementera peer supporters i vården. 

Fakta: NSPH och Region Skåne