Hög frånvaro bland elever väcker reaktion hos Skurupsbo

En medborgare i Skurups kommun har tagit fram ett förslag om hur kommunen kan arbeta med elever som har hög frånvaro i skolan. Förslaget presenterar rutiner som ska främja närvaro samt för att fler elever ska kunna fullgöra sin skolplikt.

Skurupsbon har skrivit ett förslag till kommunstyrelsen om hur de kan jobba förebyggande mot frånvaro bland elever.

Efterlevnad av dessa rutiner som t ex frånvarorapportering kan bidra till att öka elevernas närvaro upp till 95%.

De resterande fem procenten är specifika insatser som kräver samarbete mellan föräldrar, skola, socialtjänst och polis.

Frågan har ställts till ordförande för individ- och omsorgsberedningen Jessica Möller (S).

– Vi jobbar för tillfället med ett svar till medborgaren. Jag har fått hjälp med ärendet av förvaltningschefen eftersom skolpolitik egentligen inte är mitt område, säger Jessica Möller.

 

Text: Farida Ahmadi Högfeldt

Foto: Farida Ahmadi Högfeldt