Ödsliga lokaler i Skurups kommun

SKURUP. I Skurups centrum så ser man lokaler som står tomma och öde. Kommunens näringslivsstrateg Henrik Lundblad är medveten om att butikerna flyttar ut från centrum eller stänger ner. Han har blandade känslor kring det.

Henrik Lundblad vet inte exakt hur många lokaler som står tomma, men det kan röra sig om ett halvdussin butiker. Anledningarna till varför vissa butiker lägger ner medan andra flyttar varierar, men han kan tänka sig att det beror på lönsamheten i att ha kvar dem.

– Det är självklart att det är ett problem att en aktör flyttar ut, men det som är viktigt är att företaget gör det som tycks vara bäst för det. Bara för att en butik alltid varit där betyder inte att man ska vara kvar där.

Samtidigt poängterar han vikten av att man skapar förutsättningar som gör att enskilda aktörer vill stanna kvar i centrum, om aktörerna lägger ner av fel skäl så har kommunen misslyckats med att skapa förutsättningar att vilja vara i centrum menar Henrik Lundblad.

– Vi måste se till att vara attraktiva och det gör vi på olika sätt. Vi ska göra det enkelt för människor att röra sig till och i centrum, se till att det är tryggt och inbjudande.

På lång sikt är planen att utveckla centrum så att det ska vara lätt att röra sig. Bygget som pågår nu i centrumet är dels av tekniska skäl där gamla rör behöver bytas ut och dels för att fräscha upp så att centrum blir mer attraktivt. Dessutom har det hållits fler evenemang och loppisdagar för att skapa mer attraktion till torget.

–Det finns mycket vi kan göra och som vi ska göra, men det är tankar jag inte kan dela. Vi kommer under hösten börja arbeta metodiskt med centrum. Det är ett långsiktigt arbete som vi kommer sjösätta i höst, säger Henrik Lundblad.

Henrik Lundblads långsiktiga inställning till Skurups framtid är superoptimistisk som han själv uttrycker det. Men på kort sikt så står de inför en jobbig och tuff period, han är dock inte orolig inför framtiden. Om invånarna är oroliga har inte riktigt visat sig. Några mejl och funderingar från invånarna har nått honom.

– Ingen har uttryckt sin sorg kring enskilda butiker som lagt ner, mer än att det påverkar centrumhandeln i stort, säger han.

Det finns oro bland invånarna som hört av sig gällande att en extern handelsplats kommer att öka biltrafiken i Skurup och att man på grund av det kör mer i onödan. Om en extern handelsplats kan komma att bli Skurups nya centrum tror han är osannolikt och hänvisar till forskning som visar att den nya generationen vill ha nära till det genuina.

 

Text: Kazhal Mohammadi
Foto: Skurupsposten