Protokollproblem oroar oppositionen

papper_in
SKURUP. Johan Bolinder(M) tycker att kommunstyrelsens mötesprotokoll inte speglar verkligheten. Han vill nu att protokollen kontrolleras av någon i oppositionen.

– Jag tycker att ordförande formulerar sig så att protokollen öppnas upp för tolkning. Sen kontrollerar inte justeraren det, säger Johan Bolinder till Skurupsposten.

Vid kommunstyrelsens möten är det ordförande som skriver protokollen. Protokoll bli som blir underlag för förändringar och investeringar i kommunen. En justerare väljs som skriver en protokollavvikelse om något inte stämmer. Och det är just när justeraren inte är i opposition som Johan Bolinder ställer sig skeptisk. Han menar att det slinker genom formuleringar som gynnar dem själva.

Han tar upp det senaste protokollet som exempel. Ett beslut som fastslogs i två punkter ändrades om till tre i protokollet. Justeraren sa inte emot. Johan Bolinder menar att just den ändringen blev fördelaktig för de styrande.
– Jag upplever att det är högst oroväckande, säger Johan Bolinder.

Ordförande Pierre Esbjörnsson (S) förstår inte problemet. Han menar att protokollskrivningen sker enligt konstens alla regler. Men han är inte främmande för att utreda om en extra justerare behövs.
– Om oppositionen upplever att detta är en demokratifara måste vi absolut kolla på möjligheterna att ha två justerare, precis som vi har i kommunfullmäktige, säger Pierre Esbjörnsson till Skurupsposten.

Text:Fanny Westling
Bild:Flickr