SD-motion mot jäv efter uppmärksammad fastighetsaffär

SKURUP. Sverigedemokraten Lars Nyström lade i förra veckan fram en motion som ska uppmuntra politiker att redovisa sina bisysslor. Skriverier har på sista tiden rasat kring riskerna för jäv i kommunen, men Lars Nyström menar att den senaste månadens turer inte är något nytt.  

Lars Nyström har ensam tagit fram motionen men kan tänka sig att andra kommuner kan ta efter.

Lars Nyström har själv tagit fram motionen men kan tänka sig att andra kommuner kan ta efter.

Den 29 september skrev i Ystads allehanda att Nicklas ”Niffe” Ohlsson (M), första vice ordförande i kommunstyrelsen såväl som i Skurupshem, genom sitt fastighetsbolag planerat att köpa bostäder i centrala Skurup. Den första oktober riktade socialdemokraterna en interpellation mot Nicklas ”Niffe” Ohlsson och ställde sig frågande till förenligheten mellan hans kommunala och privata intressen på Skurups fastighetsmarknad. Och den fjortonde oktober lade Lars Nyström (SD) alltså fram en motion med avsikt att kartlägga förtroendevaldas bisysslor och på så sätt skingra tvivel kring jävssituationer.

Händelserna kan tyckas följa på varandra, men arbetet med motionen började långt innan fastighetsaffären uppkom, menar Lars Nyström.

-Det har varit politiker som har haft olika typer av engagemang i föreningar. Sedan har det delats ut bidrag till de här föreningarna när politikerna inte öppet redovisat sin roll. Det kan man tycka inte är så snyggt ju, och kanske gränsar till jäv.

För tillfället finns ingen allmän linje bland kommunens partier rörande var, när eller hur bisysslor ska redovisas. Vad motionen kommer att innebära i praktiken och precis hur uppmaningen kommer att efterlevas är för tidigt att säga. Det går enligt lag inte att tvinga förtroendevalda att redovisa sina bisysslor.

– Det är faktiskt upp till var och en. Man får kanske dela ut en bilaga efter första kommunfullmäktigemötet efter valet, så får man ta hem den, fylla i och lämna in den. Men som sagt, det är frivilligt, säger Lars Nyström

Det bästa med motionen är att snabbt och smidigt kunna klarlägga nytillkomna förtroendevaldas bisysslor. Lars Nyström berättar även att tidpunkten är passande, eftersom en motion som väcks nu förmodligen står klar först hösten 2021, då partier ska ta fram kandidater till nästa val.

Lars Nyström ser med både hoppfullhet och spänning på motionens möjlighet att klubbas igenom, eftersom den är politiskt svårplacerad.

– Det är en fråga som inte rör sig på den vanliga skalan, mellan höger och vänster eller GAL-TAN, säger han och fortsätter, jag kan faktiskt inte säga hur andra partier kommer att resonera, så det blir en intressant debatt.

 

Text: Daniel Ekström 
Bild: Arkiv

 

 

Jäv:

Jäv är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det

finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet.


Källa: Wikipedia

GAL-TAN:

GAL-TAN-skalan är en utbyggnad av den politiska höger-vänster-skalan där

GAL står för Green-Alternative-Libertarian och TAN för Traditional-Authoritarian-

Nationalist
Källa: NE