TV: Skurup är sämst i Skåne på elsäkerhet

SKURUP. Enligt en rapport från Energimarknadsinspektionen är Skurup sämst i Skåne på elsäkerhet. Det betyder att Skurupsborna i snitt har 229 minuters elavbrott under ett år. Vi gick ut på stan för att prata med folk om detta.

Reporter och filmare: Robert Olsson