Skurups miljöarbete går upp och ner, ner och upp

SKURUP. Malmö, Helsingborg och Lund är tre av de kommuner som ligger på topp fem i en aktuell miljörankning.  Skurups kommun hamnade på plats 139, vilket innebär att kommunen sjunkit 50 platser sedan förra året. 

Nej. Det var svaret på frågan som Skurups kommun, tillsammans med 46 procent av resten av Sveriges kommuner, uppgav om kommunen har formulerat en strategi för att bedriva ett arbete i enlighet med FN:s hållbarhetsplan Agenda 2030. Detta var en av de frågor som utgjort den miljöranking av Sveriges kommuner som tidskriften Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometern utfört.

– Man har tagit ett politiskt beslut om att inte jobba med FN:s hållbarhetsfrågor i Skurups kommun, säger Teréz Palffy, miljöhandläggare och energi- och klimatrådgivare på Skurups kommun.

Hon tillägger att kommunen istället jobbar med de svenska miljömålen. 

Enligt Teréz Palffy behövde nytillträdda kommunstyrelsen införa besparningskrav efter valet 2018, vilket bland annat ledde till att den miljöstrategiska enheten i kommunen minskade i storlek. Just nu arbetar handläggarna bland annat med att ta fram nya miljömålsprogram, som sedan kommer bli ett politiskt beslut.

Miljörankingen av Sveriges kommuner har genomförts av Aktuell Hållbarhet, som ges ut av Bonnier Business Media och vars innehåll präglas av granskningar och analyser av hållbarhetsfrågor. Undersökningen görs i samarbete med Miljöbarometern som är ett webbaserat verktyg som kan användas för att bland annat redovisa kommunernas miljöarbete utifrån åtta olika klimat- och miljöbaserade fokusområden, såsom energi och avfall. Under tretton år har Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometern undersökt Sveriges 290 kommuner som rangordnas beroende på hur de arbetar med miljöutveckling och hållbarhetsarbete.

 

Bild från Aktuell Hållbarhets hemsida som visar på Skurups kommuns svar rörande frågorna om övergripande miljö- och hållbarhetsarbete. Fotot är taget 2021-10-26 kl. 14:25.

Bild från Aktuell Hållbarhets hemsida som visar på Skurups kommuns svar rörande frågorna om övergripande miljö- och hållbarhetsarbete. Klicka här om du vill veta mer. Fotot är taget 2021-10-26 kl. 14:25.


Skurups kommuns högsta placering var år 2019 när de placerade sig på plats 49. År 2013 hamnade de på plats 284. Resultatet av rankningen publicerades på Aktuell Hållbarhet i maj tidigare i år.

– Vi har inte hunnit analysera vad årets placering beror på, men tappet kan delvis förklaras av att vi har befunnit oss mellan programperioder och att flera styrdokument behöver färdigställas, säger Teréz Palffy.

I ett mejl tillägger hon även att en annan del i förklaringen kan vara att frågeställningarna som Aktuellt Hållbarhet skickat ut inte är jämförbara åren emellan. Till den aktuella undersökningen ställdes en del nya frågor. Utöver miljömålsarbetet har kommunen i Skurup bland annat antagit en energiplan och en klimatstrategi.

Babak Rahimi (V) och Pär Moberg (V) har skickat in en motion till Skurups kommunfullmäktige där de yrkar för att Skurups kommun ska utreda möjligheten att plantera fler träd på kommunens mark. Hittills har motionen inte fått några reaktioner och Babak Rahimi tror att svaret på motionen kommer att dröja.

– Jag tror att styret prioriterar annat. Först var det ekonomin, och sen var det budgetfrågor, och nu är det det politiska styret, säger Babak Rahimi. 

I motionen argumenterar Pär Moberg och Babak Rahimi för att fler träd medför en minskad mängd koldioxid i atmosfären och en ökad biologisk mångfald. Men vilka träd, och var träden ska stå vill Babak Rahimi inte blanda sig i.

– Det är en tjänstemannafråga, vi som politiker ska inte gå in och detaljstyra. 

Foto: Stina Zinsmeister

Babak Rahimi, en av initiativtagarna till motionen om fler träd i Skurups kommun. Foto: Stina Zinsmeister, 2017.

 


Faktaruta: Miljörankingen av Sveriges kommuner 

Miljöbarometern är ett redovisningsverktyg som används av bland annat kommuner för att mäta deras miljö- och hållbarhetsarbete. Bakom webbplatsen står Miljösamverkan i östra Skaraborg tillsammans med de fem kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Den rankning som har gjorts av Aktuell Hållbarhet i samarbete med Miljöbarometern har utgått från kommunenkäter samt från information från tio separata källor, exempelvis Avfall Sverige och Statistiska Centralbyrån.

Ett av de områden som Aktuell Hållbarhet och miljöbarometern har utgått från är om kommunen bedrivit innovationsprojekt tillsammans med bland annat näringslivet att bidra till att nå det minsta utsläppsmålen i Sveriges klimatramverk. En ny kategori för i år har varit om kommunen systematiskt arbetat för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringen, såsom på skolor och äldreboenden.
Mer om rapporten kan läsas här: https://kommunrankning.miljobarometern.se/Text: Hanna Viberg
Foto: Hanna Viberg (1) och Stina Zinsmeister (2)