Svensk lag om datalagring strider mot EU-rätten.

SKURUP. 2016 beslutade EU-domstolen att Sverige inte får lagra allmänhetens surfvanor då det strider mot individens grundläggande rättigheter. Sveriges regering vill dock fortsätta lagra befolkningens digitala vanor i brottsbekämpande syfte. I Skurup är åsikterna delade. 

I grunden är kravet på lagring en EU-lag. 2006 fastställde EU direktivet som tvingade medlemsstaterna att lagra medborgarnas digitala vanor. Sverige införde EU-bestämmelsen sex år senare efter att ha fällts i EU-domstolen.

Lagen som den är i dag kräver att internet- och teleoperatörer måste spara kunders telefonsamtal, sms, mejl och surfvanor i minst sex månader och i högst två år.

Cafébiträdet Johan Andersson säger att han förstår båda sidornas argument.
– Det känns inte rätt men jag litar på att rättsväsendet gör rätt för sig utan att kränka allmänhetens personliga integritet samtidigt som man bekämpar brott.

IMG_6963

Johan Andersson.

2014 beslutade samma EU-domstol att datalagringsdirektivet så som den är utformad i svensk lag strider mot de grundläggande fri- och rättigheterna. Men trots EU-domstolens beslut fortsatte svensk lag att gälla.

– Nej det får absolut inte förekomma.
Konditorn Ingrid Engström är tvärsäker i sin ton. Hon anser att sakfrågan inte behöver kommenteras ytterligare.

IMG_6966

Ingrid Engström.

Den 21 december 2016 prövades lagen av EU-domstolen igen med samma utgång. Datalagringsdirektivet kränker den personliga integriteten. Man får lagra information i syfte att bekämpa brottslighet men man får inte tvinga operatörer att lagra kundernas digitala vanor.

Enligt flera nyhetskällor är inrikesministern Anders Ygeman orolig över EU-domstolens beslut. Han vill behålla svensk lag som gäller, samtidigt önskar han en kraftsamling av alla instanser mot kriminalitet. Polis och åklagare anser att  EU:s nya beslut kommer att försvåra brottsutredningar. Ygeman försäkrar att regeringen kommer göra allt för att svensk lag ska gälla.

Text och foto: Erdin Asanovski