Tio månader från beslut till publicering

Skurup. Alla kommuner är enligt lag skyldiga att lägga ut information om nationella minoriteters rättigheter. Efter tio månaders väntan har informationen kommit ut på Skurup kommuns hemsida.


Kommunhuset i Skurup.

Den 25:e November 2019 antog kommunen särskilda mål för att säkerställa att de följer minoritetslagstiftningen.

Ett av målen är att Skurups kommun ska verka för att skydda de nationella minoriteternas språk och kultur. Till exempel har biblioteket ett utbud av böcker på respektive minoritetsspråk och Skurups skolor ska ha inslag av nationella minoriteter på historielektionerna.


I biblioteket finns barnböcker på samtliga minoritetsspråk, Finska, Meänkieli, Romani, Samiska och Jiddisch.

Ett annat mål är att informera allmänheten och kommunens anställda om nationella minoriteters språk, kultur och rättigheter. Det är även lagstadgat att informationen ska finnas tillgänglig på respektive minoritetsspråk.

– I alla sammanhang är det viktigt att informera människor om deras rättigheter. Det är en fråga om demokrati, säger Christian Björkqvist, ansvarig tjänsteman för riktlinjerna.

Informationen ska finnas under en särskild flik på kommunens hemsida. Det beslutade det politiska styret om redan i november 2019. För tre veckor sen fanns inte informationen ute, när Skurupspostens reporter ringde till kommunen. Enligt Christian Björkqvist är det inte märkvärdigt att det nästan dröjt ett år att få upp länkarna på kommunens hemsida.

– Det har mycket att göra med pandemin. Det är länkar och grejer som ska upp på hemsidan, det tar tid, säger Christian Björkqvist.

Två veckor efter att reportern ringt kunde kommunen presentera den efterfrågade informationen. Enligt Christian Björkqvist var det inte samtalet eller den planerade intervjun som fick fart på tjänstemännen. 

– Nej nej, det var ett arbete som pågått under längre tid, säger Christian Björkqvist.


Illustration av: ”Minabibliotek.se”, de nationella minoriteternas flaggor/symboler.

En annan kommunanställd uppger dock till Skurupsposten att det bara var för några veckor sedan som Christian Björkqvist gett i uppdrag att lägga ut informationen.

Christian Björkqvist bekräftar uppgifterna, men menar att det finns en bakomliggande process som tagit längre tid än några veckor.

Text: Duschan Marinkovic
Foto: Privat

FAKTA KICKBOXNING

Fakta:
De fem nationella minoriteterna är sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och judar.

Deras språk och kultur är skyddade enligt lag. De har bott i Sverige under så lång tid att de i dag är en del av det svenska kulturarvet.

Minoritetslagstiftningen ger särskilda rättigheter som till exempel förstärkt modersmålsundervisning och samråd i frågor som berör nationella minoriteter.

Källa Länsstyrelsen