Utbyggnaden av fjärrvärme fortsätter i kommunen

Fjärrvärmeutbyggnad vid Kyrkogatan.

Fjärrvärmeutbyggnad vid Kyrkogatan.

SKURUP. Det grävs just nu i flera gator i centrala Skurup.

Flera Skurupsbor har reagerat på de trafikstockningar som uppstått utanför biblioteket på Kyrkogatan. Skurups Fjärrvärme lägger ned fjärrvärmeledningar som ska ersätta de oljepannor som hittills använts i fastigheten Svanen, utmed Kyrkogatans östra sida.
Fjärrvärmenätet i Skurup har byggts ut sedan 2013 och enligt marknadsansvarig Johan Henrikson bör utbyggnaden vid just Kyrkogatan bör vara klar i början av oktober.

— Det som återstår är att isolera och fylla igen hålen vid Kyrkogatan. På Södergatan, vid nybygget av fastigheten Macklean, ansluts flerbostadshuset och där ska allt vara anslutet och klart inom ett par veckor, säger Johan Henrikson.

Längs Västergatan (området Västeräng) görs också en fjärrvärmeanslutning, bland annat till den kommande förskolan. Det här arbetet ska enligt Johan Henrikson vara klart till december. Då ska även en anslutning till kvarteret Bengt intill det befintliga höghuset vara klar. Det byggs också ut fjärrvärme i Skivarp, där framkomligheten på Ramsbovägen kan påverkas, och den utbyggnaden ska vara klar inom ca två veckor.

Anledningen till att det sker så många markarbeten just nu är att dessa behöver göras innan det blir för kallt och vintern försvårar arbetet.

Christer Dahlberg som utför markarbete utanför biblioteket.

Christer Dahlberg som utför markarbete utanför biblioteket.

Text och bilder: Anna Persson