Väntade 616 dagar – fick ingen talarstol

Att föra sin talan från en talarstol hade ökat seriositeten under möten i kommunfullmäktige, anser Eva Hallmer Lindahl. Foto: Nycholas Benaia

Att föra sin talan från en talarstol hade ökat seriositeten under möten i kommunfullmäktige, anser Eva Hallmer Lindahl. Foto: Nycholas Benaia / Unsplash

SKURUP. För att höja seriositeten i kommunfullmäktige skickade Eva Hallmer Lindahl (L) in en motion om att införskaffa en talarstol till Skurups högst beslutande organ. 616 dagar senare får motionen avslag.

Under den förra mandatperioden skickade en av Liberalernas representanter i kommunfullmäktige, Eva Hallmer Lindahl, in en motion till presidiet. I motionen föreslår hon införskaffandet av en talarstol för att effektivisera framföranden under möten. Eva Hallmer Lindahl upplevde att många talare dök upp oförberedda.

– Jag hade en känsla av att man förberedde sig dåligt. Det var många inlägg som var dåligt underbyggda tyckte jag personligen. Jag tänkte att om man har en talarstol går man inte upp och säger vad som helst i den, säger Eva Hallmer Lindahl till Skurupsposten.

Idag sitter samtliga ledamöter ned på sina stolar med en mikrofon framför sig. Kommunfullmäktiges ordförande delar sedan ut ordet till ledamöterna som för sin talan sittandes från sina platser. Kommunfullmäktige är Skurups högst beslutande organ – något som Eva Hallmer Lindahl anser bör respekteras.

Men det skulle dröja innan hon fick någon respons på sin önskan om mer uppstyrda sammanträden. Motionen skickades in den 29 januari 2018. Först 616 dagar senare, den 7 oktober 2019, inkom ett svar om att motionen fått avslag.

Anledningen till avslaget var att en talarstol skulle kunna vara hämmande för ett öppet debattklimat där fler ledamöter deltar i diskussionerna. Eva Hallmer Lindahl har förståelse för argumentet men understryker ändå kommunpolitikens roll som plantskola för politiker.

– Kommunpolitiken fungerar som ett växthus för blivande politiker, både regionalt och på riksplanet. I de sammanhangen finns det alltid talarstolar, och då tycker jag att det är på sin plats att man erbjuder den träningen i kommunpolitiken. Det gör inte vi i Skurup, och det tycker jag är en brist.

Att det tog nästan två år att säga nej till en talarstol är inget som förvånar. Lång väntetid på motionssvar är vardagsmat i Skurup enligt Eva Hallmer Lindahl.

– Det är en enkel fråga att fatta beslut om, så det är lite förvånande kan man säga. Jag har haft många motioner som det tagit flera år att få svar på, så det är inte så att man i Skurups kommun är snabb med sina motionssvar.

Text: Johan Christiansen
Foto: Nycholas Benaia / Unsplash