Skurupsbornas viktigaste frågor inför valet

Vid varje fråga fick man kryssa i en till fem stjärnor där en betyder inte alls viktigt och fem mycket viktigt. De färgade fälten visar antalet svar för varje stjärna.

Vid varje fråga fick man kryssa i en till fem stjärnor där en betyder inte alls viktigt och fem mycket viktigt. De färgade fälten visar antalet svar för varje stjärna.

SKURUP. Skola och utbildning toppar listan över vilka frågor som Skurupsborna bryr sig mest om. Jämställdhet hamnar längst ner. Med lite mindre än sju månader kvar till valet undersöker Skurupsposten vad kommunens invånare tycker är de viktigaste politiska frågorna.

Utöver skolfrågan är även lag och ordning, sjukvården och jobben något som Skurupsborna tycker är viktigt. Det visar en enkät som Skurupsposten gjort, där 84 kommuninvånare svarat på tio frågor om vad de tycker om politiken i kommunen.

Svaren i enkäten motsvarar ganska väl resultatet i liknande mätningar som görs nationellt. Dock hamnar jämställdhet och miljö och klimat högre upp på listorna i de undersökningarna.

I slutet av enkäten fick de svarande frågor om hur de upplever politikernas synlighet och hur kommunpolitiken påverkar deras liv. Där framgår det att många tycker att politikerna är för otillgängliga, bland annat genom den här kommentaren: ”De syns ju inte ute. Döljer sig på sina kontor. Borde komma ut på tex våra äldreboende och skolor och visa upp sig”. En annan svarande skriver så här: ”Politikerna blir mera synlig och tillgänglig ju närmare man kommer valet – De tycks vara mera intresserade av att fånga röster till varje pris och bryr sig inte egentligen om kommuninvånarnas verkliga behov.”

Vissa andra svarar dock det motsatta: ”Det är lätt att få kontakt med dem.” och ”Jag tycker att politikerna är synliga på sociala medier. Speciellt S och M.”

Håll utkik här under de kommande dagarna för reaktioner på mätningen från kommunens politiker.

OBS! Enkäten motsvarar 84 personers åsikt, därför är den inte nödvändigtvis representativ för kommunens invånare i helhet.

Av: Sofia Ekhem