Skurupspolitikerna kommenterar pajkastningen

SKURUP. Skurupsposten har pratat med fem lokalpolitiker om hur de ska arbeta med lag och ordning inför valet. Dessutom kommenterar de den pajkastning som många Skurupsbor upplever pågår bland politiker i kommunen och att de upplevs som otillgängliga för invånarna.

I den enkät som Skurupsposten gjort för att ta reda på vilka politiska frågor som är viktiga för Skurupsborna visar det sig att det förutom skolfrågan är lag och ordning som Skurupsborna bryr sig mest om. Detta förvånar inte kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S).

– Jag förstår att den frågan engagerar, men vi har faktiskt en förhållandevis väldigt låg brottslighet. Tittar vi på statistik minskar brottsligheten och vi har aldrig haft så mycket struktur kring dessa frågor som vi har i dag.

Magnus Alm (S)

Magnus Alm (S)

Magnus Alm (S) tror att en anledning till att lag och ordning hamnar högt upp på listan är för att människors verklighetsbild påverkas mycket av att allt går så snabbt i dagens informationsflöde. Han menar att källkritik och faktagranskning inte håller lika hög kvalité som förr. Han säger också att det lagts fram fler propositioner och gjorts fler lagförändringar när det gäller lag och ordning än på många tidigare mandatperioder.

– Det kanske inte gemene man ser, det tar ju tid innan det får effekt eftersom det är långsiktiga satsningar, säger Magnus Alm (S).

Miljöpartiets ordförande i Skurup, Maria Ivansson, tror också att media kan spela in när det gäller vilken uppfattning Skurupsborna har av brottsligheten i kommunen.

– Vi läser väldigt mycket om det negativa som händer, medan det positiva är något vi upplever i vardagen genom att ha barn på skolor och föräldrar på äldreomsorgen, säger Maria Ivansson (Mp).

Hon berättar också att vissa partier bidrar till att händelser har blossat upp till orimliga proportioner och att till exempel Sverigedemokraterna har sin egen media som vinklar nyhetshändelser på sitt sätt.

Sverigedemokraternas gruppledare Lars Nyström tror att anledningen till att människor tycker att lag och ordning är så viktigt är för att det har varit många uppmärksammade fall på sistone.

– Det har varit våldtäkter, ibland mot barn, med knappt några straff som påföljder. Det har varit mord och mordförsök i Skurup och nu i veckan ett rån mot en butik, säger Lars Nyström (Sd).

Sverigedemokraterna jobbar både nationellt och här i Skurup med att ge fler resurser till polisen.

– Vi jobbar för att få hit fler poliser, om de går runt på gatorna här och åker runt i sina bilar så kommer det få en stor effekt på brottsligheten, säger Lars Nyström (Sd).

Även Solbritt Lundgren, som är ett av toppnamnet på Centerpartiets lista inför valet i höst, tycker att det vore bra med patrullerande polis i Skurup. Att lag och ordning intresserar folk tror hon kan ha att göra med att det händer mycket i samhället, och nämner terrordådet i Stockholm förra året som exempel.

– Man behöver mer lag och ordning, det är viktigt att brott får påföljder och att man sitter av det straff man är dömd till, säger Solbritt Lundgren (C).

Centerpartiet vill ge skolan fler resurser för att arbeta mot otryggheten där. Solbritt Lundgren säger att man hittat knark hos en elev och att det förekommer skadegörelse och oro.

Maria Ivansson (Mp) tror snarare att det är förebyggande åtgärder som ska minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

– Vi har en ny tjänst i kommunen som ungdomskulturutvecklare, det är en viktig position för att driva på fler aktiviteter och bättre utbud för att hålla ungdomarna sysselsatta, det minskar intresset för dåliga saker som skadegörelse och droger, säger Maria Ivansson.

Skurupspolitikerna upplevs som otillgängliga

Vår enkät visar också att många av de svarande tycker att kommunpolitikerna är svåra att få tag i och otillgängliga. Här är några exempel på vad Skurupsborna skrev:

– Dom är ett gäng pajasar allihopa!!! Dom borde säga upp sig allihopa och börja göra ngt vettigt!

– Viktigt att de är lätttillgängliga och visar intresse för kommunens invånare och dess synpunkter.

– De syns ju inte ute. Döljer sig på sina kontor. Borde komma ut på tex våra äldreboende och skolor och visa upp sig

– Jag tycker att politikerna är synliga på sociala medier. Speciellt S och M.

– Deras synlighet är pinsam med tanke på pajkastningspolitiken som försigår i vår kommun. De borde verka för kommunen istället för sig själva. Ett riktigt lågvattenmärke!

– De syns mest i media och är inte särskilt tillgängliga idag. Upplever inte att det är prioriterat med tillgänglighet.

– Politikerna blir mera synlig och tillgänglig ju närmare man kommer valet – De tycks vara mera intresserade av att fånga röster till varje pris och bryr sig inte egentligen om kommuninvånarnas verkliga behov.

Magnus Alm (S) har förståelse för de här kommentarerna, trots att han inte delar den uppfattningen  fullt ut.

– Medborgardilaogen är långt ifrån hela uppdraget, det stora uppdraget handlar om att förverkliga väljarnas intressen i politiken, säger Magnus Alm (S).

Dock tycker han att kontakt med medborgarna är viktigt för att stärka demokratin. Att vara ute i den kommunala verksamheten och träffa tjänstemän är viktiga grunder för beslut och den politik som bedrivs i kommunhuset. Magnus Alm (S) poängterar också att det är mycket att ta hänsyn till, att det inte bara är att hänga på en hemtjänstpersonal i det dagliga arbetet.

Magnus Alm (s) säger att han aldrig har tackat nej till en förfrågan att komma på besök någonstans  och uppmanar folk att höra av sig till honom om de har funderingar.

– Min dörr är alltid öppen, säger Magnus Alm (S).

Både Solbritt Lundgren (C) och Maria Ivansson (Mp) upplever att de gör vad de kan för att vara nära invånarna. De båda ser det som en viktig del av sitt uppdrag att se verksamheten i praktiken. Maria Ivansson (Mp) är ordförande i skol- och utbildningsutskottet och säger att hon är väldigt mycket ute i skolorna för att kunna fatta så bra beslut som möjligt.

Solbritt Lundgren (C) tror att en högre närvaro i sociala medier kan göra att politikerna upplevs som närmare invånarna.

Lars Nyström (Sd) ser det som ett stort problem att kommunstyrelsens möten hålls stängda. Det beslutades när Socialdemokraterna tog över makten 2014. Han håller dock inte med om att politikerna är svåra att nå, och menar att det är lätt att hitta telefonnummer för att komma i kontakt.

– Jag tycker att vi är väldigt tillgängliga, säger Lars Nyström (Sd).

I ett mejl till Skurupsposten skriver Johan Bolinder, ordförande för Moderaterna i Skurup, att han förstår varför folk i kommunen tycker att tillgängligheten är ett problem.

– Jag har vid flera tillfällen kontaktats av medborgare som upplevt en frustration över att inte få kontakt med styrande politiker.

Olika reaktioner på anklagelser om pajkastning

I vår enkät framgick det även att vissa Skurupsbor märker att det pågår en pajkastning mellan politiker i kommunen.

Maria Ivansson (Mp) tycker att det är tydligt att det är på möten med kommunfullmäktige som man passar på att kritisera så mycket som möjligt, och inte på ett konstruktivt sätt utan med dålig ton.

– Jag förstår verkligen att detta upplevs som pajkastning, säger Maria Ivansson (Mp).

Maria Ivansson (Mp)

Maria Ivansson (Mp)

Hon berättar också att det förekommer dåligt beteende och tycker att politiker i kommunen borde utbildas i uppförandekod och hur en dagordning fungerar.

Även Solbritt Lundgren (C) säger att det förekommer pajkastning i kommunfullmäktige, men också i tidningarna. Sverigedemokraternas Lars Nyström tycker dock att det snarare handlar om att vissa politiker är dåliga på att ta kritik. Han menar att folk uppför sig bra i kommunfullmäktige och att om det skulle uppstå något så säger ordföranden till.

– Tål man inte det politiska spelet ska man nog syssla med något annat, säger Lars Nyström (Sd).

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) tror att Skurup är unikt när det kommer till pajkastningen som försiggår. Han tror att detta kan bero på att oppositionen är så splittrad och ägnar sig mer åt att synliggöra skillnader än att vara med och påverka utifrån vad man själv vill.

– Vi kan liksom sitta och diskutera om en punkt ska vara nummer sju eller åtta på dagordningen, det är inte sakligt utan smågrejer. Väljarna vill ha saklighet och seriositet, säger Magnus Alm (S).

Johan Bolinder (M) skriver i sitt mejl att Magnus Alm (S) är borta från kontoret vissa månader upp till 50% av tiden. Magnus Alm säger i sin tur att han svarat på Johan Bolinders kritik med att han inte bryr sig om vad Johan Bolinder gör när han inte är på kontoret.

Av: Sofia Ekhem