Akka Ridcenter får bedriva ridskola igen efter miss från länsstyrelsen

Göteborgs kammarrätt har slagit fast att Länsstyrelsen i Skånes beslutet att dra in Akka Ridcenters tillstånd för att bedriva ridskola inte var giltigt. Orsaken är att Länsstyrelsens beslut riktades till ägaren och inte bolaget.

I januari 2020 fick Skurupsbon Lena Natt och Dag besked från Länsstyrelsen om att hennes ridskola, Akka Ridcenter, fått sitt tillstånd indraget. Motiveringen till beslutet var långvariga och omfattande brister i hästhållningen.

Lena Natt och Dag överklagade beslutet till Göteborgs kammarrätt och yrkade för att det skulle upphävas bland annat eftersom det riktade sig till henne som person och inte till ridskolan.

Den andra februari kom domen som gav Lena Natt och Dag rätt. Enligt kammarrätten är alltså beslutet att dra in tillståndet inte giltigt eftersom det är Akka Ridcenter och inte Lena Natt och Dag som var i besittning av tillståndet som Länsstyrelsen ämnade dra in.

Länsstyrelsen i Skåne fick chans att yttra sig innan domen men gjorde inte det.

Text: Patricia Torvalds
Bild: Pixabay