Naturtema och personhyllningar i topp bland förslag på nya gatunamn

Tre gator i Västerängen etapp 2 som väntar på att döpas

Tre gator på västerängen etapp 2 som väntar på att döpas. Bild: Skurups Kommun

Det nya bostad- och skolområdet Västeräng närmar sig slutetappen och förslag på namn till de tre nya gatorna rullar in från Skurupsbor. De första gatorna i etapp 1 har redan namngivits efter olika ängsblommor och naturtemat är fortsatt högt i topp bland de 30-tal förslagen som kommit in för etapp 2. Även namn på tidigare lärare, andra Skurup-personligheter och namn på närliggande mindre byar nämns som kandidater för att pryda de framtida gatskyltarna.

Förslagslådan är öppen till och med den 22 februari och skickas till Nicklas Olsson via e-post eller brev på kommunen. Förslagen kommer sedan att tas upp i Samhällsberedningen där beslut kommer fattas, under processen kan även andra ledamöter från kommunen ge förslag.

Text: Pontus Jensen Karlsson
Bild: Skurups Kommun