Bättre sortering i Skurup men inte innan 2021

Skurup. Skurup som stad ligger efter i viktig sopsortering och insamlingsmetod, långa upphandlingstider har placerat Skurups kommun efter andra närliggande kommuner  som redan har bytt sopsorteringskärl i alla hemmen.

Skurupsbornas får vänta för att få bättre uppdelade sopsorteringkärl.

Skurupsborna får vänta på bättre uppdelade sopsorteringkärl.

Kommuner som Malmö, Lomma och Svedala har alla fyra facks sorteringskärl för sortering av kommunens hushållssopor och nu har även Skurups kommuns miljöstrategiska enhet för ett tag sedan lämnat ett förslag om att införa detsamma . Förslaget blev dock återremitterat då kommunfullmäktige önskade att bland annat få veta vad förändringen skulle kosta.

– Vi håller just nu på att utreda kostnaderna innan förslaget tas upp i kommunfullmäktige igen säger Lena Johansson, enhetschef på miljöstrategiska enheten för Skurups kommun.

Anledningen varför just Skurup är så efter med att ge alla bostadsfastigheter, det vill säga villa, radhus eller flerfamiljshus, två stycken kärl med fyra fack att sortera, sorteringsbart avfall i, är de långa upphandlingstiderna.

– Det handlar om att vi har upphandlingar, vi gjorde en upphandling för nio år sedan som gäller två år till, säger Lena Johansson.

Lena johansson förklarar att vid upphandlingen för nio år sedan var det mer fokus på matavfallsinsamling och hur det skulle fungera. Men i och med den växande klimatdiskussionen så har det blivit allt viktigare med att sortera material för att kunna återvinna dem så att vi inte sliter mer än behövligt på jordens resurser

Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. Sopsortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada. Genom att sortera soporna minskar dessutom det avfall som riskerar att hamna på deponi, soptipp, menar sopor.nu

Fram tills att kommunfullmäktige godkänner förslaget om två soptunnor med fyra fack i varje samt regelbunden tömning av dessa så får hushållen kämpa på själva med sin sortering och bortförsel av sorteringsbara sopor.

I april 2018 så kom EU med strikta direktiv om hur mycket avfall som ska återvinnas. 2025 ska 55 procent  av allt avfall återvinnas och 2035 ska 65 procent av allt avfall återvinnas.

Fram tills att kommunen kan erbjuda hushållen sortering med två kärl med fyra fack i vart kärl, tvingas dock kommunen att vara extra ihålliga med sitt kampanjarbete.  Detta för att få människor i Skurup att själva  förstå hur viktigt det är att källsortera sina förpackningar och åka och lämna sitt sorteringsbara avfall på en miljöstation för återvinning.

–Där får vi också gå ut med mer information och framför allt klargöra varför det är så viktigt att samla in detta. Vi har ju sociala medier och sen var  vi till exempel på stranden i lördags och samlade in och plockade skräp och där försökte vi informera våra invånare. I alla möjliga situationer där vi kan samla kommuninvånarna vill vi ju informera, säger Lena Johansson.

Text och foto: Linnea Ömmelspång