Psykisk ohälsa: Skåneveckan hälsar på i Skurup

Det finns hjälp att få. (Bilden är ett montage)

Den psykiska ohälsan har ökat både bland vuxna och unga i Sverige. (Bilden är ett montage)

SKURUP. Den 7–13 oktober satsar Skurups kommun i samarbete med andra kommuner i Skåne på att öka kunskap och förståelse för psykisk hälsa.
– Vi vill att alla ska förstå sitt lika värde, säger Caroline Klapp, ansvarig kontaktperson för Skåneveckan i Skurup.

Årets tema för Skåneveckan är ”Tolerans och öppenhet”, vars syfte är att belysa psykisk hälsa. Initiativet firar tio år och genomförs i samband med Världsdagen för psykisk hälsa. Runt om i Skåne finns det totalt 118 arrangemang att välja mellan.

  Detta året har vi satsat helhjärtat. Vi har lagt ner mer tid och engagemang i det. Syftet är att belysa psykisk hälsa och visa att det finns hjälp att få, säger Caroline Klapp.

”Syftet är att belysa psykisk hälsa och visa att det finns hjälp att få.”

 

Pomona och Öppenvården, som är Skurups egna verksamheter, kommer ha öppet hus måndag till fredag under Skåneveckan.

Caroline Salvén har jobbat som behandlingsassistent i över tio år för aktivitetshuset Pomona. Syftet med aktivitetshuset är att sysselsätta människor med långvarig psykisk ohälsa och bryta deras isolering.

  Mycket forskning visar att människan mår bra av rutiner och att få arbeta, säger Caroline Salvén.

Aktiviteterna varierar och Caroline Salvén menar att det är viktigt att personer får känna gemenskap. Det kan vara så enkelt som att ta en kopp kaffe eller lära sig ett nytt hantverk. Vidare berättar hon att det ibland är kö för att få tillträde till hjälp, och att det är långt ifrån alla som söker hjälp.

  Jag tror att det finns ett stort mörkertal, speciellt bland yngre. Det är en utmaning för oss att möta unga och hitta arbetsuppgifter som kan passa dem, säger Caroline Salvén.

Målet med Skåneveckan är att öppna upp för samtal. Under veckan har det bjudits in föreläsare på temat. Bland gästföreläsarna som bjudits in kommer Annika Östberg att diskutera sin livsresa från att ha varit livstidsdömd i USA och hur hon åter fann hoppet.

  Jag har varit sjuk perioder i mitt liv. Jag tror att vi alla går igenom perioder där man inte mår bra, säger Annika Östberg.

För Annika Östberg kan små medel som att skicka ett brev eller möta djur göra mirakel för en människa som inte mår bra.

  En vanlig människa kan göra mycket med dialog. Alla kan göra stor skillnad för de som har det tufft, säger Annika Östberg.

Psykisk ohälsa ökar i Sverige, särskilt utsatta är unga kvinnor.

2018 uppgav 39 procent av personer mellan 16 och 84 år att de har besvär med ängslan, oro eller ångest.

Antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökade med 67 procent mellan 2010 och 2015.Har du akuta psykiska problem?

Psykiatrisk akutmottagning i Malmö har öppet dygnet runt, året om.

Telefonnummer: 040-33 80 00

Artikeln är den andra av tre delar inom serien Psykisk hälsa.

Läs den första delen här, Psykisk ohälsa: Initiativen för att vända trenden

Psykisk ohälsa: Initiativen för att vända trenden

Text och foto: Emilia Stålhammar