Kommunen säger nej till stegbil för Skurups brandstation

Brandbil_Slottsbacken_2012

SKURUP. Deras stegbil blev utdömd förra året, sedan dess har brandmännen velat ha ett nytt höjdfordon på brandstationen i Skurup. Men kommunen säger nej, det blir för dyrt. 

Efter att deras stegbil blev utdömd förra året har brandmännen på Skurups brandstation velat ha en nytt höjdfordon på plats eftersom den förenklar släcknings- och räddningsarbetet, samt skapar en hållbar arbetsmiljö, säger Andreas Larsson, brandman på Skurups brandstation.

— Du ska rädda någon från femte våningen, du ska bryta upp fönstret och klättra in där. Arbeta från en stege kontra stå på en plattform och styra dig dit i en stor korg, går ju inte att jämföra, säger Andreas Larsson.

Räddningstjänsten i Trelleborg gjorde tillsammans med Skurups kommun en utvärdering om det skulle vara värt pengarna och kom fram till att det i nuläget inte var det. Det som avgör är vilka sorts risker det finns i kommunen. Faktorer som man tittar på är om det finns byggnader över fyra våningar utan ett brandsäker trapphus eller hur långt det är till närmaste brandstation som har ett höjdfordon.

—Det handlar om vad kommunen är intresserad av. Avgörandet ligger i hur många höga hus man vill bygga, säger Magnus Strid, tillförordnad räddningschef i Trelleborg och Skurup.

—Att använda sig av en vanlig stege är en osäkerhetsfaktor, fortsätter han. Det går också snabbare att släcka en eld med en hävare (ett höjdfordon med en korg högst upp).

I Skurups kommun finns det dock inget lagkrav på att ett höjdfordon måste finnas, eftersom byggnaderna, som saknar godkända nödutgångar, inte överskrider den sagda höjden. Räddningstjänsten Trelleborg menar även på att kringliggande kommuner har höjdfordon som kan rycka ut vid behov. Kostnaden för ett nytt höjdfordon ligger på mellan fem till åtta miljoner beroende på hur avancerat fordonet behöver vara.

—Brandmännen i Skurup har önskat ett höjdfordon och då utvärderar vi det efter hand. Just nu finns det inget beslut taget på att ett nytt höjdfordon behövs, men det kan ändras allt eftersom, säger Magnus Strid.

 

Höjdfordon, vad är det?

Det finns i huvudsak två olika sorter:

-En stegbil, används primärt för livräddning.

-En hävare, används primärt för brandsläckning.

Det finns också höjdfordon med kombinationen - korg (hävare) och stege.

Text: Maria Petersson