Ur och Skur inte längre i blåsväder

ur och skur insida

SKURUP. Anmälan mot Ur och Skur Upptäckarna i Slimminge är avslutad.
– Vi har pratat med förskolan och ärendet är utrett, säger Mats Lundqvist, biträdande förvaltningschef på skol- och utbildningsförvaltningen.

Som en del av sin utbildning gjorde två förskollärarstudenter praktik på Ur och Skur-förskolan i Slimminge. Studenterna uppfattade då att Ur och Skur bland annat inte följde läroplanen och anmälde därefter förskolan.

Studenterna hade tagit del av ”små barns lärande”, ett program från forskningsinstitutet Ifous, och ansåg utifrån den att Ur och Skur inte följde läroplanen.

– Som jag ser det hade de [studenterna] missuppfattat att skriften de såg [”små barns lärande”] inte byggde på läroplanen och därför läggs nu ärendet ner. Vi har pratat med förskolan och ärendet är utrett, säger Mats Lundqvist som är handläggare.

”Små barns lärande” syftar, enligt Ifous egen hemsida, till att bland annat utveckla modeller för förskolelärares dokumentation av små barns lärande.

Ur och Skur-förskolan i Slimminge använder sig av ”små barns lärande” men programmet bygger, enligt Mats Lundqvist, på den rätta läroplanen och han ser därmed inga problem med att använda sig av programmet.

Ur och Skur-förskolan bedrivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att föräldrar till barnen som går på förskolan är delaktiga i bland annat rekrytering av personal.

– Jag har tillsammans med en kollega tillsynsansvar för alla förskolor som inte är kommunala, när vi får in anmälningar tar vi dem på allvar men ärendet är utrett och därmed avslutat för vår del, säger Mats Lundqvist.

Kerstin Ljunggren, förskolechef på Ur och Skur Upptäckarna i Slimminge, har kontaktats men vill i nuläget inte ge någon kommentar.

Text och bild: Karin Forser