#nyheter

Nattviolen stängdes – kommunen kan ha gjort fel

2024-02-16

Skurups kommun kan ha agerat fel när de beslutade att lägga ner ob-förskolan Nattviolen. Före maj kommer förvaltningsrätten i Malmö ta beslut i ärendet. Felen som pekas ut är dels att beslut kan ha tagits i fel instans, dels att de som berördes av nedläggningen inte fick yttra sig innan beslutet togs. [...]
1 2 3 7