Besöksaktivitet möter bemanningsbekymmer på mobil UMO

SKURUP. Intresset är stort för den mobila ungdomsmottagningen i Skurup. Trots det är bemanningen bristfällig, enligt rapport från Region Skåne.

Skurupsposten gjorde tidigare i höstas ett besök på den mobila ungdomsmottagningen i Skurup och fick där prata med Elina Sundberg, kurator på mottagningen. Hon talade om en blomstrande verksamhet med många besök varje tisdag hos både henne och barnmorskan, som oftast hade så mycket som åtta inbokade besök per verksam tisdag. Förutom de inbokade besöken är det ett flertal drop in-besök som skall pusslas in i schemat.

Gunnar Bange, enhetschef på bland annat den mobila mottagningen, vittnar om en bemanning som inte matchar med den typen av besöksaktivitet som pågår på mottagningen.

– Besöksantalet på ungdomsmottagningen i Skurup har stadigt stigit år för år sedan vi drog igång, med undantag för i år då det sannolikt kommer sjunka något, säger Gunnar Bange. 

De händelser som ligger till grund för konsekvenserna, det vill säga färre bokningsbara tider, är en långtidsfrånvarande barnmorska. Pressen blir stor på personalen som är på plats då det är många ungdomar som behöver hjälp.

– Vi har haft kort om barnmorskeresurs ett tag vilket gjort att det tidvis varit svårt att få en tid på ungdomsmottagningen i Skurup, säger Gunnar Bange.

Nuvarande lösning på problemet blir att tillhandahålla en tillfällig sådan.

– Tack vare hänvisning dels till omkringliggande ungdomsmottagningar och dels till vår onlinemottagning har vi ändå kunnat hålla väntetiderna på en rimlig nivå.

Framtiden är säkrad, enligt Gunnar Bange vars mottagning har anställt en ny barnmorska. 

-I och med nyanställningen kommer problemen förhoppningsvis att upphöra inom kort. 

Text: Paulina Leuku Shakeri