Cykelvägar stoppas för biltrafik

karta_cykel

SKURUP. Det är få som cyklar i Skurup. En anledning är bristen på trygga cykelvägar. Flera gånger under året har planerna på att utöka ortens cykelvägar stoppats av samhällsbyggnadsberedningen.

Katarina Whalman är planarkitekt på serviceförvaltningen och arbetar med planerna. Hon säger att partipolitik inte är anledningen till att planen inte godkänns:

– Alla i beredningen är mer eller mindre negativa till planera. Det är inget politiskt parti som står i vägen för planerna utan det handlar om enstaka politiker som kör för mycket bil.

Bakom planerna står idéer om ökad säkerhet och mål om hållbarhet och folkhälsa. Idéer som politikerna säger sig stå bakom. Men bilisterna och Skurups genomfartsleder prioriteras högre. Beredningen menar att cykelvägarna kommer ta för mycket yta från biltrafiken.

I början av nästa år hoppas Katarina Whalman att kunna ta upp förslaget ytterligare en gång och att få planen godkänd.

– Vi kommer inte ändra i planen utan snarare vässa argumenten för att övertala. Och jag hoppas på att vissa ansikten i samhällsbyggnadsberedningen skall komma att bytas ut och ställa sig bakom förslaget, säger hon.

Arbetet med att ta fram nya cykelvägar har pågått sedan 2006. Sedan maj i år har planen varit uppe sex gånger, senast den 17 november.

Skurupsposten har sökt folk i samhällsbyggnadsberedningen för kommentarer upprepade gånger utan att få svar.

Se de planerade cykelvägarna här.

Text: Catharina Sigala
Foto: Tomas Oneborg (TT)

Illustration: Skurups kommun