Fem elever är fler än fyra modersmålslärare

Kiitos, shukran och bedankt  betyder tack på finska, arabiska och nederländska som är tre av åtta modersmål som undervisas i Skurup just nu. För att ett modersmål ska läras ut krävs det att totalt fem elever önskar undervisningen i språket inom kommunen. 

I fjor la Sverigedemokraterna fram en ny motion som ledde till att Skurups kommun tog fram en ny policy. Det resulterade i att modersmålsundervisningen i Skurup undervisas i sju år istället för nio, riktlinjer som redan gäller i hela Sverige.

– Just nu finns det ett intresse för bland annat franska och persiska men då det bara är tre-fyra intresserade elever blir det inte aktuellt, berättar Per-Herbert Andersson, chef på modersmålsenheten i Skurups kommun.

Personerna på bilden har inget med texten att göra. Foto: Teresia Loive.

Personerna på bilden har inget med texten att göra. Foto: Teresia Loive.

Dessutom måste det finnas en lämplig lärare. Läraren behöver, utöver kunskaper i modersmålet och i pedagogik, behärska svenska. Spanskan är på gång att eventuellt startas upp. När intresseanmälningarna är utskickade till eleverna och om engagemanget finns kvar kommer sökandet efter en lärare att påbörjas.

– Det är inte alltid lätt att hitta en lärare, det är ganska små tjänster. En lärare brukar jobba i flera kommuner som till exempel Svedala, Staffanstorp och Malmö.

Modersmålsundervisningen sker efter skoltid och är obligatorisk.

– Men det är uppskattat, eleverna tycker ofta att det är roligt, säger Per-Herbert Andersson.


Fakta om modersmål:

  • För att ett modersmål ska läras ut krävs det att eleven har minst en vårdnadshavare som har ett annat språk än svenska som modersmål. Eleven bör ha kunskaper i språket, använda det dagligen hemma (adoptivbarn är undantagsfall) och att totalt fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen.
  • Kraven för undervisning i minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska  är endast att det ska finnas en lämplig lärare i språket. Minoritetsspråken undervisas i nio år.
  • Arabiska, polska, thailändska, danska, engelska, albanska, finska och nederländska är idag de åtta modersmålen som undervisas i Skurups kommun. Idag finns ett intresse för tyska, italienska, rumänska, franska, dari och persiska.

Text: Teresia Loive