Föräldrar vill ha säker övergång för sina barn

Madeleine von Beetzen

Madeleine von Beetzen, initiativtagare till namninsamlingen för att anlägga ett övergångsställe vid Västergatan. Foto: Julia Moegelin.

SKURUP. Utanför förskolorna på Västergatan i Skurup saknas både övergångsställen och väghinder. Nu kämpar Skurupsbon Madeleine von Beetzen för att kommunen ska anlägga ett övergångsställe på den trafikerade vägen.

Det ligger två förskolor, en fritidsgård, ett villaområde samt ett flertal industrier längs med Västergatan. Flera gånger om dagen så korsar barn och föräldrar vägen för att ta sig till förskolan, likaså ungdomarna som ska ta sig till och från fritidsgården Gummifabriken.

Madeleine von Beetzen är en av många föräldrar som tillsammans med sin 1,5 åriga son försöker ta sig från familjens bostad på ena sidan av Västergatan över till förskolan Lönnen på andra sidan vägen.

– För att gå över ett övergångsställe så måste vi gå åt andra hållet, bort från förskolan, för att sen gå tillbaka, säger Madeleine von Beetzen som tycker att det hade lämpat sig bättre med ett övergångsställe i anslutning till infarten till parkeringen.

På Skurups kommuns hemsida så finns möjlighet för invånarna i kommunen att skapa så kallade e-förslag. Tanken med e-förslaget är att invånarna själva ska kunna väcka politikers intresse genom att starta namninsamlingar i frågor man vill ta upp. Madeleine von Beetzen har skapat just en sådan namninsamling för att lyfta frågan om ett övergångsställe på Västergatan.

I dagsläget har hennes engagemang fem underskrifter. Men för att frågan ska tas upp i kommunen krävs det minst 50 underskrifter.

– Jag vet att det finns åtminstone en till mamma i föräldragruppen som tänkt skriva på, säger Madeleine

Enligt Jakob Fritz som arbetar som trafikingenjör vid Skurups kommun så skulle inte enbart ett övergångsställe räcka. Helst ser han att det byggdes en hastighetssäkrad övergång, vilket innebär att både övergång och upphöjning av gatan skulle göra passagen säker för fotgängare.

– Det är en fråga om kostnad. Vi behöver finansieringsbidrag från Trafikverket för att kunna bygga. Men det finns i dagsläget inte något sagt om att ta med Västergatan i planen för 2020, säger Jakob Fritz.

Josein Tengberg, Nathalie Zaar, Madeleine von Beetzen

Mammorna Josefin Tengberg, Nathalie Zaar och Madeleine von Beezen tycker att det blir trångt på trottoaren med cyklar och barnvagnar. De skulle vilja ha ett övergångsställe för att kunna säkert ta sig över till andra sidan gatan. Foto: Julia Moegelin.

Frågan om ett övergångsställe på Västergatan engagerar flera föräldrar i området. Längre ner på gatan står Josefin Tengberg och Nathalie Zaar som också har barn på Lönnen förskola. De båda poängterar avsaknaden av övergångsställen, de smala trottoarerna och buskarna som skymmer sikten.

Madeleines namninsamling ligger ute på kommunens hemsida i 90 dagar. Får hon inte in 50 underskrifter tills dess så har hon inte någon plan för hur hon ska ta det vidare.

– Jag väljer att lägga mitt engagemang på det här nu, så får vi se, säger Madeleine von Beetzen.

Text: Julia Moegelin