Grönt ljus för övervakningskameror vid Skurups station

SKURUP. Skurups kommun får sätta upp övervakningskameror runt Skurups och Rydsgårds station. En ändring i kamerabevakningslagen gör att kommunen nu kan påbörja arbetet. 

I augusti i år infördes en ändring i kamerabevakningslagen som innebär att tillstånd för övervakning på perronger och stationsområde inte längre krävs, därmed är det grönt ljus för kommunen att placera ut kameror runt Skurups och Rydsgårds station.

I grunden är uppsättningen av kameror ett politiskt beslut som ska ses som en trygghetsåtgärd för Skurupsborna, menar kommunens säkerhets- och beredskapssamordnare Sebastian Meglic.

Avsikten är att förebygga skadegörelse, cykelstölder och inbrott i bilar. Gällande dessa brott är stationsområdet mer drabbat än övriga platser i kommunen.

Säkerhets- och beredskapssamordnare Sebastian Meglic visar var övervakningskamerorna på Skurups station är tänkta att sitta.

– Kameraövervakning kan ge avsedd effekt om den används på rätt plats vid rätt tillfälle. Planerade brott, skadegörelse och stölder kan förebyggas om det sker i kombination med belysning och kompletterande åtgärder som vuxennärvaro. Men våldsbrott har det ingen större effekt på, det sker ofta spontant i affekt eller berusat tillstånd, säger Sebastian Meglic.

På frågan om Skurupsborna behöver vara oroliga att övervakningen skulle vara integritetskränkande svarar Sebastian Meglic:

– Nej, det tycker jag inte, vi vidtar åtgärder och begränsar antalet personer som har tillgång till kameraövervakning och vi har ingen som sitter och tittar hela tiden. Vi går enbart igenom materialet om det föreligger anledning att titta på det, exempelvis sönderslagna rutor eller en polisanmälan.

Vid stationen i Rydsgård kommer tre kameror sättas upp och vid Skurups station fem kameror som bevakar perronger, cykelparkering och parkering för bilar. Sebastian Meglic förväntar sig att kamerorna kommer sättas upp efter årskiftet.

Text & Foto: Malte Just