Ska Skurup införa tiggeriförbud?

SKURUP. Munkedal är den senaste kommunen i Sverige som tagit krafttag mot tiggeri.
Vad tycker Skurupsborna? Är det dags att agera även här?

Emelie Rosenqvist, 33 år

Emelie Rosenqvist, 33 år
– Personligen bryr jag mig inte. Så nej, det tycker jag inte. Här är de alltid pigga och glada.

ö1Robert Douhan, 57 år
– Ja. Rätt väg att gå. Inte bara tiggeriet som försvinner då. I Lund försvann tramadolen, i Norge prostitution.

ö5Göran Rudelius, 58 år
– Nej, det tycker jag inte. Att förbjuda någon att försöka överleva är bara att gömma undan problemet.

ö4Eva Darnert, 64 år
– Nej. Inte förbud. Det känns fel att neka folk. Att de har det så svårt att de lämnat sitt hemland för att åka till lilla Skurup. Nej!

ö2Richard Persson, 48 år
– Vi har väl inte så många men det får inte bli mer utspritt än vad det är.

Text och bild: Elmeri Eklund, Skurupsposten