Ingen svinpest-panik i Skurup

Sandra Eriksson med minigrisarna Greta och Rödluvan i djurparken på Nils Holgerssongymnasiet 

SKURUP. Skåne löper stor risk att drabbas av svinpest. I Skurups kommun råder trots det ingen stor oro kring risken för smitta. Kommunens olika instanser är medvetna om läget och vet vilka myndigheter som hjälper till om krisen kommer.

Utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland skapar oro på många håll i landet och Skåne är ett av de län som jordbruksverket pekar ut som riskzon för smitta. Om viruset kommer hit, identifieras och avgränsas det aktuella området, och där gäller hårda regler. Man får inte alls röra sig i skog och mark, en stor begränsning i allemansrätten och för den som arbetar med och i skogen.

Det är bara grisar och svin som kan bli sjuka av viruset. Men det är ofta mänsklig aktivitet som sprider smittan, till exempel genom att virus fastnar på skorna och sedan lossnar på en annan plats där grisar bökar.

Sandra Eriksson, instruktör och djurskötare vid djurbeståndet och miniparken på Nils Holgerssongymnasiet i Skurup, säger att de har rutiner för att undvika smitta.

I skolans ordinarie grisproduktion som brukar finnas i ett särskilt stall finns det ibland så mycket som åtta suggor och 90 smågrisar. Just nu är stallet tomt, men det finns sex grisar fördelade i tre inhägnader i miniparken som är öppen för allmänheten.

Att vi har djuren här är för att eleverna på naturbruksprogrammet ska lära sig om till exempel vaccinering, kastrering, inseminering och daglig skötsel, säger Sandra Eriksson. 

På gymnasiet finns rutiner för att undvika smitta. Elever och personal som jobbar med grisarna byter stövlar när de går in till djuren. De tvättar händerna och använder handsprit och de rengör redskapen noga. Slaktbilar och andra fordon kring grisarna följer särskilda rutiner för att inte sprida virus via däcken.  

Jag frågar Sandra Eriksson om man kommunicerar om svinpest mellan kommunens olika enheter. Hon upplever inte någon sådan kontakt i sin vardag. Hon håller själv koll genom bland andra Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). 

Lena Saksi på Skurups kommun framhåller att man ska rapportera om man träffar på döda svin eller grisar, och följa reglerna ifall smittan skulle drabba Skurup.

Lena Saksi är chef för Myndighetsenheten miljö och bygg i Skurups kommun. Hon berättar att frågan om risk för svinpest har vädrats i ledningsgruppen, men att kommunen inte gör någonting aktivt i dagsläget. Det är framför allt Länsstyrelsen och Jordbruksverket som har ansvar och kunskap om läget.

Hon säger också att kommunen får information från myndigheterna när det behövs, och att om fall av smitta skulle uppdagas upprättas troligen en mer aktiv kontakt mellan kommun och andra myndigheter. Kommunikationsavdelningen sköter information till allmänheten, men myndighetsutövning kring grisbestånd, avspärrningar och liknande, ligger på andra myndigheter.  

Jag frågade djurskötaren på Nils Holgerssongymnasiet om det finns någon kommunikation om svinpest mellan kommunens olika enheter, och hon upplevde inte någon sådan kommunikation i sin vardag. Har du någon tanke om det?

-Kommunen har inget ansvar för djurskydd, säger Lena Saksi.  

Hon understryker att myndigheter måste ha lagstöd för det de gör, och att kommunen därför snarare är förbjuden att lägga sig i, men kan bidra med att informera allmänhet och lantbrukare. Det är Länsstyrelsen och Jordbruksverket som har tillsynsansvaret för djurfrågor, men kommunen har tillsyn över lantbruk när det gäller andra saker. Sedan lägger hon till: 

-Men skulle gymnasiet ringa till oss på miljöenheten skulle vi absolut hjälpa dem att få rätt stöd.

Text och foto: Lotta Pettersson