Miljö

Kvalitet i fokus för den skånska kryddodlaren

2023-10-20

I Kabbarps trädgård är hållbarheten i fokus. Produktionskedjan från jord till bord sker manuellt och under drygt sex månader har artificiell intelligens varit ett behjälpligt verktyg i odlingen. [...]

Ingen svinpest-panik i Skurup

2023-10-06

Det är stor risk att Skåne drabbas av svinpest. Skurupsposten har träffat gymnasiets djurpark och enheten för miljö och bygg. [...]

Nytt sätt att samåka

2022-10-13

Elsparkcyklar, samåkning och bilpool - de alternativa sätten att ta sig fram blir fler i takt med att bensinpriserna stiger. För att förenkla att bilpendla tillsammans med andra skapade entreprenören Jacob Gustafsson tillsammans med sin kollega Christian Persson appen Coride. [...]

Otillräckligt viner vinden

2022-09-30

SKURUP Biblioteket i Skurup har hållit energirådgivningar vid två tillfällen. Den första hade 30 besökare. Vid tillfälle nummer två kom det ingen. Den 29e september [...]
1 2