Inget gratis busskort för Skurups ungdomar

Elever på två skolor i Skurups kommun har kommit med förslag om att kommunens ungdomar ska få gratis busskort. På grund av för höga kostnader har förslagen nu avslagits.

Elever på Mölleskolan och Alléskolan i Skurup har skrivit till kommunen och önskat att Skurups ungdomar ska få gratis busskort. De vill kunna resa mer med kollektivtrafik, och vara mindre beroende av sina föräldrar.

I förslaget från Mölleskolan till kommunen skriver eleverna:

Det finns en önskan bland oss elever att kunna åka mer buss. Idag är det dyrt att åka buss och många väljer istället att ta bilen. Det är mer miljövänligt att åka buss än att våra föräldrar ska köra oss till olika ställen i kommunen och till kompisar. […] Hade vi haft gratis busskort för barn/ungdomar så hade fler valt att åka med buss eller tåg.”

Efter att först ha godkänts i barn- och ungdomsfullmäktige har förslagen nu avslagits i kommunfullmäktige.

– Just nu finns inga förutsättningar för oss att ta på oss saker som inte är obligatoriska, säger Lena Planken, förvaltningschef för skol- och utbildningsförvaltningen i Skurup.

Gymnasieelever i Skurups kommun får i nuläget en skolbiljett, som gäller på vardagar. Förslagen handlar om att utöver skolbiljetterna köpa in ungdomsbiljetter, som skulle vara giltiga hela tiden och göras tillgängliga även för yngre elever.

Kommunfullmäktige svarar att de ser positivt på att unga vill åka mer kollektivtrafik men att det skulle vara för dyrt att genomföra förslaget. Det billigaste alternativet som tagits fram – att köpa in ungdomsbiljetter till kommunens 16–19-åringar beräknas kosta ungefär en halv miljon kronor.

Text: Arvid Grange