Osäker prognos för försenad skejtpark: ”Kan dröja hur länge som helst”

Erikstorget i dag.

Erikstorget i dag.

Skejtparken på Erikstorget skulle stå färdig sommaren 2022, men har fortfarande inte börjat byggas. Trots att bygglov nu har beviljats kan kommunen inte sätta spaden i marken.
– Om någon överklagar kan det dröja hur länge som helst, säger Anto Tomic, kultur- och fritidschef på Skurups kommun.

Förslaget om att bygga en skejtpark i kommunens största tätort väcktes redan 2017 genom en motion i Barn- och ungdomsfullmäktige. I motionen stod att en skejtpark ”skulle underlätta situationen för dem som inte har råd eller möjlighet att åka in till Rydsgård och/eller Ystad”. Trots att många år har gått sen dess har förväntningarna knappast minskat.

– Detta kommer bidra till att Skurup blir en mer levande plats. Intresset är stort, säger Nicklas Olsson som sitter i samhällsbyggnadsnämnden för Moderaterna.

I januari 2020 klubbade ett enhälligt kommunfullmäktige igenom förslaget och avsatte fem miljoner kronor för projektet.

När beslutet fattats gjordes en utredning där Erikstorget sågs som mest passande att anlägga parken på. Under hösten 2021 ställde kommunen upp en mobil ramp, och redan sommaren därpå hoppades kommunen att över 900 kvadratmeter skejtpark skulle finnas på plats.

Men arbetet drog ut på tiden. Kommunen tillsatte nya utredningar, och undersökte bland annat bullernivåer och markföroreningar.

En mobil ramp ställdes upp på Erikstorget.

En mobil ramp ställdes upp på Erikstorget. Bilden är tagen från Skurups kommuns hemsida.

Vem bär ansvaret för förseningarna? Svaret blir annorlunda beroende på vem som får frågan.

– När Socialdemokraterna gjorde sitt maktövertagande stoppades alla projekt och investeringar. Sen gjordes en ny utredning som i princip kom fram till samma sak som redan var beslutat, att Erikstorget var den bästa platsen att bygga på, säger Moderaternas representant Nicklas Olsson.

Socialdemokraternas ordförande Lena Axelsson håller inte med.

– Det är bara politiska tjuvknep att säga att vi skulle förhala processen. Vi kan inte ställa oss emot det regelverket som finns. Det var helt enkelt ingen som tänkte på detta tidigare. Och varför ingen gjorde det får du fråga det förrförra styret, som ju leddes av Moderaterna.

Den 21 januari beviljades till slut bygg- och marklov – mer än ett halvår efter att skejtparken skulle stått redo.

Anto Tomic är kultur- och fritidschef i Skurups kommun och ansvarig för projektet. Han nämner omvärldsläget med coronapandemi och stigande priser som orsaker till förseningen, och säger att man dessutom ville få bättre koll på marken och bullernivåerna.

– Allt detta sammantaget tog längre tid än väntat. Vi ville göra det på rätt sätt, säger han.

Med bygglovet nu på plats finns inga byråkratiska hinder kvar för att gå vidare till praktisk handling – åtminstone inte i nuläget. Efter att planerna annonseras har allmänheten tre veckor på sig att överklaga, säger Anto Tomic.

– Om någon överklagar kan det dröja hur länge som helst. Då har vi ingen kontroll över projektet.

Så när får Skurup då sin skejtpark?

– Det bästa scenariot är att det blir klart någon gång i år, säger han.

 

 

Text och foto: Tim Tinghammar Jönsson